Nyheter

Nyheter

OnePark velger Intility

OnePark er Norges ledende aktør innen fullservice parkering. Med bred kompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester utvikler de innovative kundeløsninger…

Nyheter

Nettpartner velger Intility

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur…

Nyheter

Verdane velger Intility

Verdane, et nordisk investeringsselskap med særlig fokus på teknologi, gjennom investeringer i programvare og e-handel, har valgt Intility som sin partner på IT-operations…

Plattformoppdatering

Intility oppdateres med GitHub Enterprise

Intility oppdateres med GitHub Enterprise, en fully managed tjeneste for alle selskaper på Intility. Stadig flere selskaper jobber med systemutvikling som en…

Nyheter

Kluge velger Intility

Kluge ble etablert i 1923 og er et av Norges ledende og mest fremgangsrike fullservice advokatfirmaer, med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar…

Plattformoppdatering

Intility oppdateres med High Performance VDI

Intility-plattformen oppdateres med High Performance VDI, virtuelle arbeidsstasjoner med kraften til et datasenter. VDI-plattformen gir arkitekter, ingeniører, matematikere…

Nyheter

Finans Norge velger Intility

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 36 000 ansatte. Finans Norge målbærer næringens…

Nyheter

Troms Kraft velger Intility

Troms Kraft Nett etablerer hele sitt IT-miljø på Intilitys teknologiplattform. Troms Kraft Nett leverer IT-tjenester til Troms Kraft AS og Troms Kraft Produksjon. Troms Kraft er…

Plattformoppdatering

Intility blir mobiloperatør

Intility blir mobiloperatør og lanserer mobil datakommunikasjonsom en integrert del av IT-plattformene til alle selskaper på Intility…

Nyheter

BDO velger Intility

BDO er et av Norges ledende rådgivnings- og revisjonsselskaper og består av mer enn 1700 medarbeidere på tvers av rundt 75 kontorer i hele…

Nyheter

Simployer velger Intility

Simployer (tidligere Infotjenester) tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken, og mer enn 1,2 millioner arbeidstakere og ledere…

Nyheter

KS velger Intility

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner i Norge, og organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner…

Nyheter

Klaveness Digital velger Intility

Klaveness Digital er et norsk teknologiselskap eid av Torvald Klaveness, som utvikler løsninger som hjelper globale selskaper å redusere kostnader og risiko…

Nyheter

Ferd velger Intility

Ferd AS er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap innen virksomheter og finansielle investeringer…

Nyheter

Bull & Co velger Intility

Bull & Co er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma og består av over 40 advokater med spisskompetanse på de fleste rettsområder…

Intility Partner Ecosystem