Nyheter

Advokatfirmaet Hjort velger Intility

Advokatfirmaet Hjort velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

Advokatfirmaet Hjort har en over 100 år lang historie og en sterk tradisjon som prosedyrefirma. De driver juridisk bistand innen de fleste rettsområder, med hovedvekt på forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Firmaet består av rundt 100 ansatte.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Advokatfirmaet Hjort.

Intility Partner EcoSystem