Nyheter

Intility tilgjengeliggjør datakraft til Universitetet i Washingtons program for simulering av proteiner

Intility tilgjengeliggjør nå 2 Terrahertz prosessorkapasitet fra våre datasentre til Universitetet i Washingtons program for distribuert beregning, Rosetta. Rosetta brukes blant annet til å lage detaljerte modeller av SARS-CoV-2 viruset, som vil være til stor hjelp i utviklingen av framtidige vaksiner og medisiner. 

Vi oppfordrer derfor andre bedrifter som har ledig prosessorkapasitet til å bidra til dette programmet.

Se hvilke andre selskap som er med, og delta du også

Virus får innpass i kroppen ved hjelp av proteiner som reagerer med menneskeceller. Spesielt for Coronaviruset er at det er omgitt av spydformede proteiner, som gjør at det ser ut som de er omsluttet av en «krone». Hvis man har tilgang på en detaljert 3D-fremstilling av disse proteinene, er det mulig å lage medisiner som utnytter svakheter i proteinstrukturen. 

Proteinstrukturene danner komplekse 3D-mønster, som er for små til å ta bilde av med mikroskop. Heldigvis er det nå mulig å simulere alle mulige posisjoner molekylene kan ha, og dermed også hvilken fasong virusproteinene mest sannsynlig har. For å få til dette må man ha tilgang på enorme mengder datakraft, langt utenfor det universitetene selv har tilgjengelig. I samarbeid med universitetet Berkeley ble derfor denne programvaren utviklet for å gi frivillige mulighet til å bidra med ledig regnekraft. 

Intility Partner EcoSystem