Plattformoppdatering

Intility blir mobiloperatør

Intility blir mobiloperatør og lanserer mobil datakommunikasjonsom en integrert del av IT-plattformene til alle selskaper på Intility.

Mobilplattformen gir tilgang til å koble opp alle type enheter med støtte for nettverkskommunikasjon, alt fra PC-er og digitale signage-skjermer til automater og andre IoT-enheter.

Intilitys overvåkningsplattform understøtter 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering på alle type endepunkter i mobilnettverket.

Intilitys sikkerhets- og compliance-plattform og Security Operation Center overvåker og håndterer sikkerhetshendelser i mobilnettverket 24/7/365. Dette beskytter enheter i mobilnettet mot trusler som virus, malware, DDOS og sårbarheter som kan gi uatoristert tilgang.

Intility Partner EcoSystem