Nyheter

BDO velger Intility

BDO velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Den nye avtalen er en forlengelse av et eksisterende samarbeid og har en varighet frem til 2025.

BDO er et av Norges ledende rådgivnings- og revisjonsselskaper og består av mer enn 1700 medarbeidere på tvers av rundt 75 kontorer i hele Norge.

Intility er en ferdig produsert plattformtjeneste for multicloud IT-miljøer. Tjenesten benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2000 lokasjoner i Norge og resten av verden.  

Intilitys plattformtjeneste er en katalysator for selskaper som vil utnytte kraften i teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.  

Intility Partner EcoSystem