Nyheter

Tiltak i Intility i forbindelse med koronaviruset (COVID-19)

Intility følger situasjonen rundt COVID-19 nøye og har løpende innført tiltak for å beskytte ansatte og minimere risikoen for at utbruddet skal påvirke vår tjenesteleveranse.

Siden slutten av februar har Intility håndhevet restriksjoner på reisevirksomhet, kurs- og seminardeltagelse, og praktisert hjemmekontor med  karantene i 14 dager for ansatte som har returnert fra reiser i risikoområde. I starten av mars innførte vi hjemmekontor for alle ansatte. Per i dag jobber så godt som alle Intilitys medarbeidere hjemmefra med tilnærmet full operasjonell kapasitet. 

Vi anser de innførte tiltakene som godt egnet til å sikre vår operasjonelle evne i tiden fremover.  

Intility har økt kapasitet på sentral plattform for å håndtere systemtilgang for et stort antall brukere på hjemmekontor. Viktige leverandører har blitt kontaktet for å sikre at et eventuelt utbrudd i arbeidsstokken hos dem ikke vil påvirke vår tjenesteleveranse. 

Intility fortsetter å følge situasjonen nøye og vi vil iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen tilsier det. 

Dersom du har noen spørsmål til oss ber vi deg ta kontakt med marked@intility.com

 

Under finner du nyttige sider med siste oppdaterte informasjon om koronaviruset. 

Folkehelseinstituttet
Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart der kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Helsenorge
Siden er spesielt tilpasset befolkningen. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

WHO
Verdens helseorganisasjon (WHO) har mange råd og løpende oppdateringer om utbruddet. Her kan du blant annet lese om smittevernstiltak du kan gjøre selv, rapporter og forskning som er gjort så langt. 

Intility Partner EcoSystem