Plattformoppdatering

Intility oppdateres med Dynatrace

Intilitys overvåkningsplattform oppdateres med Dynatrace som en inkludert tjeneste for alle selskaper på Intility.

Avtalen innebærer at Dynatrace vil inngå som en del av Intilitys multi-cloud overvåkningsplattform og bidra i driften av mer enn 4000 applikasjoner og virksomhetskristiske systemer som i dag ivaretas av Intility.

Dynatrace blir en del av et stadig voksende økosystem av integrerte driftsverktøy og gir økt innsikt, automasjon og et enhetlig grensesnitt for overvåkning av applikasjoner og infrastruktur, både i Microsoft Azure og på InCloud, Intilitys egen compute plattform. 

Dynatrace gir også tilgang på sanntidsinformasjon og topologiske systemkart for stadig mer komplekse og integrerte applikasjonsmiljøer. Dette bidrar til kontroll og oversikt, og danner grunnlag for et mer effektivt samarbeid mellom systemeiere, utviklere, applikasjonsleverandører og Intility. 

Les mer om Dynatrace.

Intility Partner EcoSystem