Nyheter

Norges Bank velger Intility

Norges Bank velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for alle sine ansatte og virksomhetskritiske systemer.

Den offentlige anbudsprosessen har pågått i to år og ble konkludert i juni 2020. Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner. 

Avtalen innebærer at Norges Banks brukere og kjernesystemer etableres på Intilitys multicloud plattformtjeneste. 

Tjenesten ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for alt fra lokal infrastruktur til sentrale skytjenester, og benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2000 lokasjoner i Norge og resten av verden. 

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft. 

Intility Partner EcoSystem