Nyheter

Nyheter

REDGO velger Intility

REDGO, tidligere kjent som Falck Veihjelp, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for sitt IT-miljø. REDGO, en del av Gjensidige, er en…

Nyheter

Eidsiva velger Intility

Eidsiva, Norges ledende energi- og infrastrukturkonsern, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø…

Plattformoppdatering

Intility lanserer GPT-chat

Intility lanserer en trygg og brukervennlig GPT-chat, tilgjengelig for alle selskaper på Intility. Intility GPT benytter språkmodeller utviklet av OpenAI…

Nyheter

Norad velger Intility

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad…

Nyheter

Construction City velger Intility

Construction City velger Intility Property Infrastructure, en nettverks- og sikkerhetsløsning og en digital grunnmur for teknologi og digitale tjenester i bygget…

Nyheter

Ræder Bing velger Intility

Advokatfirmaet Ræder Bing velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Ræder Bing er et ledende advokatfirma med bred forretningsjuridisk…

Nyheter

Simonsen Vogt Wiig velger Intility

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Simonsen Vogt Wiig er et av landets ledende…

Nyheter

REEtec velger Intility

REEtec velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. REEtec er en teknologibedrift som siden 2008 har utviklet miljøvennlig og banebrytende…

Nyheter

Morrow Bank velger Intility

Morrow Bank velger Intilitys plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Morrow Bank (tidligere Komplett Bank ASA) er en heldigital nisjebank som tilbyr personlige lån…

Nyheter

REDGO velger Intility

REDGO, tidligere kjent som Falck Veihjelp, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for sitt IT-miljø. REDGO, en del av Gjensidige, er en…

Nyheter

Eidsiva velger Intility

Eidsiva, Norges ledende energi- og infrastrukturkonsern, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø…

Plattformoppdatering

Intility lanserer GPT-chat

Intility lanserer en trygg og brukervennlig GPT-chat, tilgjengelig for alle selskaper på Intility. Intility GPT benytter språkmodeller utviklet av OpenAI…

Nyheter

Norad velger Intility

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad…

Nyheter

Construction City velger Intility

Construction City velger Intility Property Infrastructure, en nettverks- og sikkerhetsløsning og en digital grunnmur for teknologi og digitale tjenester i bygget…

Nyheter

Ræder Bing velger Intility

Advokatfirmaet Ræder Bing velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Ræder Bing er et ledende advokatfirma med bred forretningsjuridisk…

Nyheter

Simonsen Vogt Wiig velger Intility

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Simonsen Vogt Wiig er et av landets ledende…

Intility Partner Ecosystem