Nyheter

Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov, og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Space Norway.

Intility Partner EcoSystem