Plattformoppdatering

Intility lanserer GPT-chat

Intility lanserer en trygg og brukervennlig GPT-chat, tilgjengelig for alle selskaper på Intility.

Intility GPT benytter språkmodeller utviklet av OpenAI og kjører i kundens egen Azure-tenant. Tjenesten gir alle medarbeidere i virksomheten tilgang til en GPT-chat hvor all data er beskyttet fra å bli brukt til å videreutvikle språkmodeller.  

Hva er Intility GPT?

I likhet med Chat GPT er Intility GPT en AI-chattetjeneste som lar deg ha en samtale med en stor språkmodell. Intility GPT og Chat GPT har til felles at de bruker de samme språkmodellene til å generere tekst, men hvor Intility GPT inneholder et grensesnitt og funksjonalitet som hjelper brukere med å mer effektivt utnytte kraften i de store språkmodellene. 

Intility GPT bruker ikke innholdet i meldinger til å trene språkmodeller. Derfor kan man bruke tjenesten uten å bekymre seg for at data blir brukt til andre formål. Alle data tilknyttet tjenesten blir lagret på norske og svenske datasentre.  

Tjenesten vil kontinuerlig videreutvikles med ny funksjonalitet. 

Intility Partner EcoSystem