Nyheter

Norad velger Intility

Norad velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler, og de har som langsiktig mål å gi 1 % av Norges brutto nasjonale inntekt i bistand. I 2022 utgjorde dette mer enn 50 milliarder norske kroner.

Norad skal som en del av denne anskaffelsen etablere ny IT-platform uavhengig av utenriksdepartementet (UD). Norad er ledet av tidligere SV-politiker og statsråd Bård Vegar Solhjell. De holder til i Oslo og har over 300 ansatte.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2 500 lokasjoner i Skandinavia og resten av verden. Tjenesten benyttes blant annet av Norges Bank, Scatec, BDO, DN Media Group, Space Norway, Entra og Advokatfirmaene Wiersholm og BAHR. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform, levert som en tjeneste. Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft. 

Les mer om Norad.

Intility Partner EcoSystem