Løsningen

En plattformtjeneste som reduserer kompleksitet og fungerer som en katalysator for digitalisering​

Intility er utviklet for virksomheter som ønsker å bruke IT til å bli bedre.

Driftstjenesten

Et ende-til-ende driftsansvar

Intility omfatter et ende-til-ende-driftsansvar for alt fra lokal infrastruktur, brukere og devicer, til sikkerhet og drift av virksomhetskritiske applikasjoner og skytjenester. Innsikt og kontroll over alle komponentene i en plattform verdikjede er en viktig forutsetning for å ivareta alt fra stabilitet og ytelse til sikkerhet og utviklingstakt i eget IT-miljø.

Intility frigjør tid slik at selskaper kan bruke mer tid og ressurser på digitalisering av egen kjernevirksomhet.

Enheter

En komplett tjeneste for drift og sikring av PC, Mac og mobile enheter. Tjenesten inneholder kontinuerlige oppdateringer, proaktiv feilretting og full livssyklushåndtering av alle enheter.

Brukere

En plattformtjeneste bygget for å gi hver medarbeider en sikker og produktiv IT hverdag. Et omfattende 24/7 supportapparat gir brukere hjelp, uansett hvor og når de trenger det.

Edge Infrastructure

Et driftsansvar for alt fra office infrastructure til edge computing og lokale produksjonssystemer (OT) med særlig høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

Nettverk

En fully managed og software-definert nettverksplattform som strekker seg fra lokalt nettverk på kundelokasjoner til sentrale kjernenettverk og videre ut til integrerte skyplattformer.

Identitet

Identitets- og tilgangsstyring ivaretas på en enterprise grade identitetsplattform som gir automatisert multi-cloud brukerprovisjonering og sømløs tilgang til både interne og eksterne systemer og tjenester.

Sikkerhet

Alle selskaper på Intility er beskyttet av en ferdigprodusert sikkerhetsplattform og en 24/7 Security Operation Center. Plattformen oppdateres kontinuerlig og gir beskyttelse i et trussellandskap i kontinuerlig endring.

InCloud

En sovereign cloud-plattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. Incloud er utviklet med fokus på management, sikkerhet, integrasjon og forutsigbare kostnader.

Managed Azure

En standardisert driftstjeneste for arbeidslaster i Microsoft Azure. Tjenesten leveres på en ferdig konfigurert driftsplattform som ivaretar sikkerhet, compliance og ende-til-ende drift av multicloud IT-miljøer.

Plattformen

En komplett IT-plattform, levert som en tjeneste

Intility er bygget på en ferdig konfigurert multicloud IT-infrastruktur og driftsplattform, som kontinuerlig oppdateres og videreutvikles for alle selskaper på plattformen.

Intility er tett integrert med offentlige skyplattformer og fungerer som en integrasjonshub og primærplattform for stadig mer distribuerte IT-miljøer.

Programvaren

Intility Platform Manager

Alle selskaper på Intility har tilgang på en stadig voksende portefølje av programvare som gir innsikt og dokumentasjon om eget IT-miljø, fra lokal infrastruktur til virksomhetskritiske applikasjoner og skytjenester. Programvaren utvikles under navnet Platform Manager og er ferdig integrert og populert med data for hvert selskaps IT-miljø fra dag én.

Platform Manager inneholder også automatiserte arbeidsprosesser som forenkler og øker sikkerheten ved forvaltning av eget IT-miljø.

Application Manager
Security Center
Identity Manager
Workplace Center
Sustainability Manager
Financials Manager
Monitoring Insight
Network Manager
Inventory Manager
Support

Support 24/7/365

Intility inkluderer 24/7 support og er single point of contact for alle kundens medarbeidere. Tekniske ressurser med kompetanse om IT-miljøet til hvert selskap er understøttet av avanserte support- og overvåkningsverktøy som til sammen gjør at brukere får effektiv hjelp, uavhengig av hvor og når de trenger det. Kundens egne IT-avdelinger supporteres også gjennom direkte kontakt med spesialiserte fagavdelinger i Intility, både i daglig drift og forvaltning av eget IT-miljø.

Single Point of Contact

24/7 overvåkning og hendelseshåndtering

En industrialisert tilnærming til plattform- og applikasjonsovervåking sikrer ende-til-ende-visibilitet gjennom hele verdikjeden. Intilitys overvåkingsplattform oppdateres løpende med ny funksjonalitet som bidrar til at flere feilsituasjoner kan identifiseres og håndteres før de påvirker sluttbrukere eller tjenestekvalitet.

Intility er single point of contact ved alle typer feilsituasjoner og utfører feilretting i samspill med systemeiere og tjenesteleverandører som en inkludert del av tjenesten.

Sikkerhet

Sikkerhet og compliance

Et dynamisk trusselbilde krever en sikkerhetsarkitektur som kontinuerlig oppdateres og videreutvikles. Derfor er alle selskaper på Intility beskyttet av en ferdigprodusert sikkerhetsplattform, levert som en tjeneste.

Intility Security Operation Center (SOC) er en integrert del av arbeidet med sikkerhet og driver kontinuerlig trusseletterretning, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser 24/7 i tett samspill med ledende sikkerhetsaktører.

Sikkerhetsplattformen understøttes av en tjeneste for informasjonssikkerhet og compliance. Dette forenkler arbeidet med å ivareta samsvar overfor interne og eksterne revisjoner gjennom utstedelse av jevnlige revisjonsrapporter til alle selskaper på Intility.

Security Operations Center

Intilitys Security Operation Center gjennomfører trusseletterettning, deteksjon og hendelseshåndtering 24/7/365.

Revisjonsrapporter

Revisjonsrapporter for informasjonssikkerhet utstedes årlig og forenkler arbeidet med å ivareta samsvar overfor interne og eksterne revisjoner i egen virksomhet.
Systemdrift

Applikasjonsdrift og DevOps

Applikasjoner på Intility ivaretas av et sett med ferdigproduserte tjenester og teknologier som til sammen utgjør en helhetlig «systemkrybbe» for applikasjonene.

Disse tjenestene omfatter detaljert 24/7 overvåking av applikasjoner, databaser og webtjenester, integrerte løsninger for identitet, privilegert tilgangsstyring, selvbetjening, high availability, kodekontroll og CI/CD.

Intility sikrer høy kvalitet i arbeidet med implementering, integrasjon, dokumentasjon og kontinuerlig videreutvikling av kundens applikasjoner på Intility uansett utviklingsmetodikk og plattform.

Nettverk

Ende-til-ende nettverksansvar

Nettverk, levert som en tjeneste fra Intility, ivaretar et helhetlig ansvar for etablering, drift, overvåking og livssyklusforvaltning av hvert selskaps skybaserte nettverksplattform, integrasjoner med eksterne skytjenester samt kommunikasjonslinjer, mobil datakommunikasjon og lokalt nettverk.

Intilitys industrialiserte nettverksplattform er fullt ut virtualisert og software-definert. Automasjon, mikrosegmentering og 24/7 overvåking og håndtering av alle typer feilsituasjoner på nettverket ivaretar stabilitet, skalerbarhet og sikkerhet gjennom hele nettverksleveransen.