Tjenester

Bli bedre kjent med noen av Intilitys tjenester

Alle selskaper på Intility har tilgang til et økosystem av ferdig integrerte plattformtjenester.

InCloud

InCloud er en fully managed sovereign skyplattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. InCloud er beskyttet av en enterprise grade sikkerhets- og compliance-plattform og er ferdig integrert med IT-miljøene til alle virksomheter på Intility.

Plattformen er utviklet med spesielt fokus på konfigurasjon, forutsigbare kostnader, 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan virksomheter på en sikker måte benytte ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, uten å måtte bruke store ressurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderer overvåkning, herding, konfigurasjon og dokumentasjon der alt er skrevet som infrastrukturkode (IaC). Tjenestene er integrert mot Intilitys sikkerhetsplattform og 24/7 operasjonssentral.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får virksomheten mer tid til å bygge og videreutvikle egen programvare. Tjenesten er en ferdig konfigurert og fully managed utviklerinfrastruktur som inneholder all funksjonalitet virksomheten trenger for å utvikle sikre, moderne applikasjoner.

Intility Container Platform inkluderer drift av underliggende infrastruktur, support, hendelseshåndtering, sårbarhetsmitigering og automatisk dokumentasjon, i tillegg til tett samarbeid med sertifiserte Kubernetes-eksperter.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure er komplett nettverks- og sikkerhetsløsning for næringsbygg.

Løsningen ivaretar alle typer nettverksbehov innenfor bygningstekniske nett- og driftsanlegg, produksjonsnett for leietakere, nettverksintegrasjoner og offentlige nettverk for gjester i bygget.

Intility GPT

Med Intility GPT får virksomhetens medarbeidere sikker og enkel tilgang til sin personlige AI-assistent. Intility GPT forstår naturlig språk og kan tilpasses ulike yrker og roller for å bidra til en enda mer produktiv arbeidshverdag. Intility GPT er understøttet av OpenAI.

Løsningen gjør språkmodellene tilgjengelig uten bekymring for at data som sendes inn brukes til andre formål enn selve chattetjenesten. All data lagres på InCloud, som er Intilitys sovereign-skyplattform i Skandinavia, og kan ikke aksesseres av andre.

Intility GPT er også et rimeligere alternativ til Plus- og Enterpriseversjonen av Chat GPT.

Intility Sustainability Manager

Intility Sustainability Manager er en integrert løsning for overvåkning og håndtering av virksomheters karbonutslipp.​

Tjenesten inkluderer automatisert beregning av IT-miljøets fotavtrykk og tillater registrering av ytterligere utslippskategorier for et komplett karbonregnskap.

Intility eSign

Intility eSign er en elektronisk signeringsløsning som gir en enkel og sikker måte å signere dokumenter digitalt. Tjenesten er ferdig integrert med BankID og gir full kontroll over signeringsprosessen samt enkel validering av signerte dokumenter i ettertid.​

Signeringsløsningen støtter både personlig bruk og utsendelse av signaturforespørsler, med varsler og automatisk påminnelse for en smidig signaturflyt.

Intility SIM

Intility SIM er en mobilabonnementstjeneste som gir virksomheten en enklere og sikrere mobilhverdag. Enklere fordi man bruker mindre tid på administrasjon av datapakker, opprettelse av nye abonnement og lønnstrekk. Sikrere fordi all mobiltrafikk beskyttes av virksomhetens nettverks- og sikkerhetstjeneste på Intility.

Tjenesten gir ett kontaktpunkt for IT og mobil, og inkluderer 24/7 support, app for kontroll og innsikt, samt mulighet for integrasjon med Microsoft Teams og sentralbordløsninger.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms er en ende-til-ende-løsning for stabile og brukervennlige møteopplevelser. Den lokale infrastrukturen i rommene er fullt ut integrert med den sentral IT-plattformen, som gir 24/7 overvåkning og support.

Rommene holdes oppdaterte og velfungerende gjennom sentral administrasjon og feilsøking. Alle møterom er grundig dokumentert, og er tilgjengelig i selskapers Workplace Center for kontroll og oversikt over egne møterom.

InCloud

Incloud er en fully managed sovereign skyplattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. InCloud er beskyttet av en enterprise grade sikkerhets- og compliance-plattform og er ferdig integrert med IT-miljøene til alle virksomheter på Intility.

Plattformen er utviklet med spesielt fokus på konfigurasjon, forutsigbare kostnader, 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan virksomheter på en sikker måte benytte ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, uten å måtte bruke store ressurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderer overvåkning, herding, konfigurasjon og dokumentasjon der alt er skrevet som infrastrukturkode (IaC). Tjenestene er integrert mot Intilitys sikkerhetsplattform og 24/7 operasjonssentral.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure er komplett nettverks- og sikkerhetsløsning for næringsbygg.

Løsningen ivaretar alle typer nettverksbehov innenfor bygningstekniske nett- og driftsanlegg, produksjonsnett for leietakere, nettverksintegrasjoner og offentlige nettverk for gjester i bygget.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får virksomheten mer tid til å bygge og videreutvikle egen programvare. Tjenesten er en ferdig konfigurert og fully managed (utvikler)infrastruktur som inneholder all funksjonalitet virksomheten trenger for å utvikle sikre, moderne applikasjoner.

Intility Container Platform inkluderer drift av underliggende infrastruktur, support, hendelseshåndtering, sårbarhetsmitigering og automatisk dokumentasjon, i tillegg til tett samarbeid med sertifiserte Kubernetes-eksperter.

Intility SIM

Intility tilbyr et bredt utvalg av mobil-, data- og IoT-abonnementer som gjør det mulig for selskaper å få alle mobile enheter, samt mobilkommunikasjonen i seg selv, som en integrert og fully managed del av Intilitys ende-til-ende plattform.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms er en ende-til-ende-løsning for stabile og brukervennlige møteopplevelser. Den lokale infrastrukturen i rommene er fullt ut integrert med den sentral IT-plattformen, som gir 24/7 overvåkning og support. Rommene holdes oppdaterte og velfungerende gjennom sentral administrasjon og feilsøking. Alle møterom er grundig dokumentert, og er tilgjengelig i selskapers Workplace Center for kontroll og oversikt over egne møterom.

Se noen av våre referansekunder

Som kunde av Intility kan du velge mellom en rekke tilleggstjenester, levert ferdig integrert med din bedrifts IT-miljø.

Construction City — Norges største kontorbygg

Construction City kjører på Intility Property Infrastructure, en helhetlig nettverks- og sikkerhetsplattform for alle digitale tjenester i bygget.

Property infrastructure

Space Norway — Ledende miljø i norsk romindustri​

Space Norway kjører på Intility Container Platform, en fully managed sovereign plattform for kontainerbaserte arbeidslaster.

Intility Container Platform

Property Infrastructure

Construction City — Norges største kontorbygg

Construction City kjører på Intility Property Infrastructure, en helhetlig nettverks- og sikkerhetsplattform for alle digitale tjenester i bygget.

Intility Container Platform

Space Norway — Ledende miljø i norsk romindustri

Space Norway kjører på Intility Container Platform, en fully managed sovereign plattform for kontainerbaserte arbeidslaster