Tjenester

Bli bedre kjent med noen av Intilitys plattformtjenester

InCloud

InCloud er en fully managed sovereign skyplattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. InCloud er beskyttet av en enterprise grade sikkerhets- og compliance-plattform og er ferdig integrert med IT-miljøene til alle virksomheter på Intility.

Plattformen er utviklet med spesielt fokus på konfigurasjon, forutsigbare kostnader, 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan virksomheter på en sikker måte benytte ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, uten å måtte bruke store ressurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderer overvåkning, herding, konfigurasjon og dokumentasjon der alt er skrevet som infrastrukturkode (IaC). Tjenestene er integrert mot Intilitys sikkerhetsplattform og 24/7 operasjonssentral.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure er komplett nettverks- og sikkerhetsløsning for næringsbygg.

Løsningen ivaretar alle typer nettverksbehov innenfor bygningstekniske nett- og driftsanlegg, produksjonsnett for leietakere, nettverksintegrasjoner og offentlige nettverk for gjester i bygget.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får virksomheten mer tid til å bygge og videreutvikle egen programvare. Tjenesten er en ferdig konfigurert og fully managed utviklerinfrastruktur som inneholder all funksjonalitet virksomheten trenger for å utvikle sikre, moderne applikasjoner.

Intility Container Platform inkluderer drift av underliggende infrastruktur, support, hendelseshåndtering, sårbarhetsmitigering og automatisk dokumentasjon, i tillegg til tett samarbeid med sertifiserte Kubernetes-eksperter.

Intility SIM

Intility SIM er en mobilabonnementstjeneste som gir virksomheten en enklere og sikrere mobilhverdag. Enklere fordi man bruker mindre tid på administrasjon av datapakker, opprettelse av nye abonnement og lønnstrekk. Sikrere fordi all mobiltrafikk beskyttes av virksomhetens nettverks- og sikkerhetstjeneste på Intility.

Tjenesten gir ett kontaktpunkt for IT og mobil, og inkluderer 24/7 support, app for kontroll og innsikt, samt mulighet for integrasjon med Microsoft Teams og sentralbordløsninger.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms er en ende-til-ende-løsning for stabile og brukervennlige møteopplevelser. Den lokale infrastrukturen i rommene er fullt ut integrert med den sentral IT-plattformen, som gir 24/7 overvåkning og support.

Rommene holdes oppdaterte og velfungerende gjennom sentral administrasjon og feilsøking. Alle møterom er grundig dokumentert, og er tilgjengelig i selskapers Workplace Center for kontroll og oversikt over egne møterom.

InCloud

Incloud er en fully managed sovereign skyplattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. InCloud er beskyttet av en enterprise grade sikkerhets- og compliance-plattform og er ferdig integrert med IT-miljøene til alle virksomheter på Intility.

Plattformen er utviklet med spesielt fokus på konfigurasjon, forutsigbare kostnader, 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan virksomheter på en sikker måte benytte ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, uten å måtte bruke store ressurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderer overvåkning, herding, konfigurasjon og dokumentasjon der alt er skrevet som infrastrukturkode (IaC). Tjenestene er integrert mot Intilitys sikkerhetsplattform og 24/7 operasjonssentral.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure er komplett nettverks- og sikkerhetsløsning for næringsbygg.

Løsningen ivaretar alle typer nettverksbehov innenfor bygningstekniske nett- og driftsanlegg, produksjonsnett for leietakere, nettverksintegrasjoner og offentlige nettverk for gjester i bygget.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får virksomheten mer tid til å bygge og videreutvikle egen programvare. Tjenesten er en ferdig konfigurert og fully managed (utvikler)infrastruktur som inneholder all funksjonalitet virksomheten trenger for å utvikle sikre, moderne applikasjoner.

Intility Container Platform inkluderer drift av underliggende infrastruktur, support, hendelseshåndtering, sårbarhetsmitigering og automatisk dokumentasjon, i tillegg til tett samarbeid med sertifiserte Kubernetes-eksperter.

Intility SIM

Intility tilbyr et bredt utvalg av mobil-, data- og IoT-abonnementer som gjør det mulig for selskaper å få alle mobile enheter, samt mobilkommunikasjonen i seg selv, som en integrert og fully managed del av Intilitys ende-til-ende plattform.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms er en ende-til-ende-løsning for stabile og brukervennlige møteopplevelser. Den lokale infrastrukturen i rommene er fullt ut integrert med den sentral IT-plattformen, som gir 24/7 overvåkning og support. Rommene holdes oppdaterte og velfungerende gjennom sentral administrasjon og feilsøking. Alle møterom er grundig dokumentert, og er tilgjengelig i selskapers Workplace Center for kontroll og oversikt over egne møterom.