Plattformoppdatering

Intility oppdateres med BankID som en tjeneste

Intility har i samarbeid med BankID implementert BankID som en tjeneste på Intility-plattformen, ferdig integrert med IT-miljøene til alle selskaper på Intility.

Stadig flere bedrifter utvikler webtjenester rettet om egne kunder og sluttbrukere. Dette stiller krav til sikre og effektive metoder for innlogging, digital signering av avtaler og tilgangsstyring til tjenester og innhold. BankID er en sikker, personlig identifikasjon som er utviklet i samarbeid mellom norske banker og utstedes av bankene. Mer enn 3,5 millioner nordmenn er identifisert med BankID, og er på denne måten klare til signering og autentisering i enhver tilknyttet tjeneste. BankID benyttes i stor utstrekning av banker, men også av andre offentlige instanser, forsikringsselskaper, forbund og interesseorganisasjoner, m.m., for å sørge for økt personsikkerhet, bedre brukeropplevelse og dermed høyere adopsjon av tjenester på internett.

Tradisjonelt sett har bruk av BankID i egen virksomhet kun vært forbeholdt de aller største selskapene i Norge. Samarbeidet mellom BankID og Intility gjør utviklere og systemeiere i stand til å etablere BankID i sine digitale tjenester, uten å måtte forholde seg til omfattende installasjonsprosjekter og teknisk kompleksitet. Tjenesten inkluderer spesialister for oppsett, kontinuerlige versjonsoppgraderinger, forvaltning av BankID Brukerstedsavtale og ubegrenset support. BankID som en tjeneste leveres komplett med BrukerstedsBankID-sertifikat for kundens tjeneste og et API som gir utviklere enkel og umiddelbar tilgang til tjenesten. Løsningen er også ferdig integrert med hvert selskaps Active Directory på Intility og muliggjør effektiv tilgangs- og rettighetsadministrasjon i formidling av digitale tjenester til sluttkunde og sluttbrukere.

Samarbeidet mellom BankID og Intility gir: 

  • API-basert tilgang til BankID som en tjeneste
  • Ferdig integrasjon med selskapets Active Directory og øvrig IT-miljø
  • Spesialister for oppsett av tjenesten 
  • Single point of contact og ubegrenset support
  • Garantert utviklingstakt
Intility Partner EcoSystem