Nyheter

Selvaag Gruppen, Selvaag Realkapital og Selvaag Eiendom velger Intility

Selvaag Gruppen, Selvaag Realkapital og Selvaag Eiendom velger Intilitys IT-plattformtjeneste for sine respektive IT-miljøer.

Selvaag har gjennom 60 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Samtidig har konsernet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor egen kjernevirksomhet, og skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Med Intility får Selvaag selskapene tilgang til en komplett og ferdigprodusert IT-plattform som gir selskapene ubegrenset tilgang til compute og lagring, sanntids speiling av alle applikasjoner og data, en komplett sikkerhetsinfrastruktur og tett integrasjon med et stadig økende antall public cloud-tjenester.

– Vi er opptatt av å få på plass en løsning som kan understøtte oss i arbeidet med å digitalisere og videreutvikle IT i Selvaag Gruppen. Etter en grundig prosess falt valget på Intility. For oss handler det både om å få en god leverandør som kan dekke dagens behov i holdingselskapet på en effektiv måte og om å møte morgendagens IT-utfordringer og muligheter med en god samarbeidspartner, sier Tore Myrvold, administrerende direktør i Selvaag Gruppen.  

– Vi er veldig glad for at Selvaag har valgt Intilitys plattformtjeneste. Vi ser frem til å kunne bidra med å gi Selvaag selskapene en effektiv IT-hverdag og de beste forutsetninger for å bedre utnytte IT i egen kjernevirksomhet, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Selvaag Gruppen

Selvaag Gruppen AS er et holdingsselskap, organisert for å ivareta eierrollen i Selvaag-konsernet og datterselskapene. Selvaag Gruppen AS ivaretar også konsernets kunst- og kulturprosjekter.

Selvaag Realkapital

Selskapet er fungerende administrasjon for selskapet Utleiebolig AS, et selskap som setter nye boliger i utleie med profesjonell forvaltning. Selvaag Realkapital er ansvarlig for å finne nye boligprosjekter for utleie, forhandle frem kjøpekontrakter samt tilrettelegge finansering av prosjektene til Utleiebolig.

Selvaag Realkapital er i tillegg leverandør av rådgivnings- og tilretteleggingstjenester knyttet til eiendomsprosjekter for Selvaag Gruppen og eksterne oppdragsgivere.

Selvaag Eiendom

Selvaag Eiendom er et helintegrert næringseiendomsselskap som utvikler, leier ut og drifter egne eiendommer. Porteføljen er primært fokusert i og rundt Oslo.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Selvaag Gruppen: Adm. Dir, Tore Myrvold, tlf: 400 20 963

Selvaag Realkapital: Partner, Anders G. Asheim, tlf: 930 54 045

Selvaag Eiendom: CFO, Karianne Børresen Moksnes, tlf: 481 96 010

Intility: Adm. Dir., Andreas Hisdal, tlf. 907 28 112

Intility Partner EcoSystem