Plattformuppdatering

Intility uppdateras med ISAE 3000 GDPR compliance-rapportering

Intility är föremål för kontinuerliga revisioner och säkerhetstester. Arbetet sammanfattas i periodiska revisionsrapporter där revisionsföretaget PwC genomför detaljtester och intygar Intilitys arbete med informationssäkerhet och dataskydd.

Intilitys compliance-rapportering utökas nu med en separat ISAE 3000 typ II-attest som blir tillgänglig för alla företag på Intility. I denna nya rapport revideras kontroller och aktiviteter som är kopplade till Intilitys roll som dataskyddsbiträde enligt GDPR.

ISAE 3000 typ II-rapporteringen är ett integritetsskyddande komplement till ISAE 3402 typ II-attesten där alla Intilitys informationssäkerhetskontroller granskas.

Intilitys ISAE 3402 typ II-attest omfattar i år ett utvidgat antal kontroller jämfört med tidigare år. Rapporten ger en detaljerad beskrivning av processer, rutiner och åtgärder som säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för informationen för varje företag. Revisionskontrollerna bygger på best-practices från Cloud Security Alliance.

Intilitys compliance-rapporter ger direkt revisionsstöd för alla företag på Intility-plattformen och deras interna eller externa revisorer. Rapporterna är utformade för att uppfylla regleringskrav enligt GDPR, Finanstilsynets IKT-föreskrifter och Sarbanes Oxley Act.

Kunder hos Intility kommer nu att kunna ladda ned rapporterna via Trust Center.

Intility Partner EcoSystem