Plattformuppdatering

Intility uppdateras med Elasticsearch

Intility uppdateras med Elasticsearch, en fully managed tjänst för alla företag på Intility.

Hårdvara, mjukvara och enheter genererar en ökande mängd loggar och beräkningar varje dag. Loggarna innehåller värdefull information om vad, varför och när saker händer eller har hänt. En viktig del av digitaliseringen av kärnverksamheten är stabila och säkra verktyg för snabb aggregering, analys, visualisering och reaktion på den enorma mängd dataloggar som genereras. Elasticsearch löser alla logg- och beräkningsrelaterade behov och finns nu tillgänglig genom Intilitys Developer Cloud – en skräddarsydd utvecklarplattform för företag med fokus på digitalisering för att öka produktivitet och konkurrenskraft.

Elasticsearch från Intility distribueras med alla licensierade funktioner från Elastic, inklusive maskininlärning, varning och rapportering. Elasticsearch förvaltas och styrs via Elastic Cloud Enterprise. Tjänsten skyddas av en omfattande säkerhetsplattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Dessutom ger lösningen en enhetlig plattform för säker åtkomstkontroll, en identitet över alla utvecklartjänster och en kontaktpunkt för teknisk support och hantering av fel.

Läs mer om Elastic.

Intility Partner EcoSystem