Plattformoppdatering

Intility oppdateres med ISAE 3000 GDPR compliance-rapportering

Intility er gjenstand for kontinuerlige revisjoner og sikkerhetstester. Arbeidet sammenfattes i periodiske revisjonsrapporter, hvor revisjonsselskapet PwC detaljtester og attesterer på Intilitys arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. 

Intilitys compliance-rapportering utvides nå med en egen ISAE 3000 Type II attestasjon som tilgjengeliggjøres for alle selskaper på Intility. I denne nye rapporten revideres kontroller og aktiviteter knyttet til Intilitys rolle som databehandler etter GDPR. 

ISAE 3000 Type II rapporteringen er et personvernorientert tillegg til ISAE 3402 Type II attestasjonen, hvor alle Intilitys informasjonssikkerhetskontroller revideres.  

Intilitys ISAE 3402 Type II attestasjon inkluderer i år en utvidelse av antallet kontroller sammenliknet med tidligere år. Rapporten gir en detaljert beskrivelse av prosesser, rutiner og tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjonen til hvert  selskap. Revisjonskontrollene er bygget på best-practices fra Cloud Security Alliance. 

Intilitys compliance-rapporter gir direkte revisjonsstøtte for alle selskaper på Intility-plattformen, og til deres interne eller eksterne revisorer. Rapportene er utformet for å imøtekomme regulatoriske krav som GDPR, Finanstilsynets IKT-forskrift og Sarbanes Oxley Act.

Kunder av Intility vil fra og med nå kunne laste ned rapportene via Security Center.

Intility Partner EcoSystem