Plattformuppdatering

Intility uppdateras med GitHub Enterprise

Intility uppdateras med GitHub Enterprise, en fully managed tjänst för alla företag på Intility.

Allt fler företag arbetar med systemutveckling som en integrerad del av sin kärnverksamhet, där säker och sömlös åtkomst till utvecklartjänster blir en allt viktigare förutsättning för effektiva utvecklingsprojekt. GitHub Enterprise ingår som en del av Intilitys Developer Cloud, en skräddarsydd utvecklarplattform för företag med fokus på digitalisering för ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Källkoden blir en allt viktigare del av företagens immateriella tillgångar. GitHub Enterprise på Intility skyddas av en omfattande säkerhetsplattform som kontinuerligt uppdateras och vidareutvecklas över alla företag på Intility. Dessutom erbjuder lösningen en enhetlig plattform för säker åtkomsthantering, en identitet för alla utvecklartjänster och en enda kontakt för teknisk support och hantering av fel.

Intility är ett av få företag i Europa som har ingått ett eget partneravtal för leverans av GitHub Enterprise som en tjänst.

Läs mer om GitHub Enterprise.

Intility Partner EcoSystem