Nyheter

REEtec velger Intility

REEtec velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

REEtec er en teknologibedrift som siden 2008 har utviklet miljøvennlig og banebrytende teknologi for fremstilling av sjeldne jordartsmetaller. REEtecs teknologi kan redusere CO2-utslippene med 90 prosent sammenlignet med andre ledende leverandører. Selskapet vil starte byggingen av sitt første industrielle separasjonsanlegg, lokalisert på Herøya i Norge ila. 2024.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Skandinavia og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform, levert som en tjeneste. 

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om REEtec.

Intility Partner EcoSystem