Plattformoppdatering

Intility oppdateres med GitHub Enterprise

Intility oppdateres med GitHub Enterprise, en fully managed tjeneste for alle selskaper på Intility. 

Stadig flere selskaper jobber med systemutvikling som en integrert del av egen kjernevirksomhet hvor sikker og sømløs tilgang på utviklertjenester blir en stadig viktigere forutsetning for effektive utviklingsprosjekter. GitHub Enterprise inngår som en del av Intilitys Developer Cloud, en skreddersydd utviklerplattform for selskaper med fokus på digitalisering for økt produktivitet og konkurransekraft. 

Kildekode blir en stadig viktigere del av bedrifters intellektuelle kapital. GitHub Enterprise på Intility er beskyttet av en omfattende sikkerhetsplattform som kontinuerlig oppdateres og videreutvikles på tvers av alle selskaper på Intility. I tillegg gir løsningen en enhetlig  plattform for sikker tilgangsstyring, én identitet på tvers av alle utviklertjenester og ett kontaktpunkt for teknisk bistand og håndtering av feilsituasjoner. 

Intility er en av få selskaper i Europa som har inngått egen partneravtale for leveranse av GitHub Enterprise som en tjeneste. 

Les mer om GitHub Enterprise.

Intility Partner EcoSystem