Nyheter

Watchcom Security Group velger Intility

Watchcom Security Group, en av Norges fremste kunnskapsbedrifter innen informasjonssikkerhet, inngår avtale med Intility. Avtalen innebærer at Watchcom for de neste 3 årene vil benytte Intilitys ferdigproduserte IT-plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. 

Ved å velge Intility får Watchcom tilgang til en IT-plattformtjeneste som frigjør ressurser og legger til rette for et sterkere fokus på kjernevirksomheten. Tjenesten inkluderer en komplett teknisk plattform, samt et totalt ansvar for  drift og forvaltning av både infrastruktur og klienter gjennom hele avtaleperioden. 

Vår kjernevirksomhet er å beskytte våre kunder mot  tap av sensitive opplysninger, misbruk og skadeverk på bakgrunn av digitale trusler. Ved å la Intility ta ansvar for vår IT-plattform, frigjør vi ressurser hos oss til å fokusere mer på våre kunders sikkerhetsutfordringer.

Nils Johan Brede, administrerende direktør i Watchcom.

Det er en tillitserklæring at Watchcom, som spesialister innen informasjonssikkerhet, velger Intility. Vi ser frem til å samarbeide tett med Watchcom på mange nivåer  i årene som kommer.

Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

For mer informasjon, kontakt:

Watchcom: Adm.dir. Nils Johan Brede, tlf. 911 53 481

Intility: Adm. dir. Andreas Hisdal, tlf. 907 28 112

Om Watchcom:

Watchcom er en av Norges fremste kunnskapsbedrifter innen informasjonssikkerhet. Selskapets hovedmål er å gjøre norske arbeidsplasser og virksomheter trygge gjennom sin ekspertise og kunnskap rundt avanserte cyberangrep og uønskede sikkerhetshendelser. I samarbeid med strategiske partnere har selskapet utviklet prosedyrer og analyseverktøy som både avdekker og bidrar med å tette sikkerhetshull i organisasjoners IT-infrastruktur. I tillegg til å redusere sannsynligheten for vellykkede dataangrep, bidrar Watchcom med å redusere skadene etter eventuelle angrep. Watchcom har også utviklet et eget opplæringsprogram for sikkerhetskultur som benyttes av store organisasjoner.      

Intility Partner EcoSystem