Nyheter

Enova velger Intility

Enova SF inngår IT-avtale med Intility. Avtalen har en kontraktsverdi på nær 12 millioner og innebærer at Enova vil benytte Intility som sin primære IT-plattform de neste 5 årene. 

Enova, som er et statsforetak, har som oppgave å drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet. Årlig investerer foretaket 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Med Intility får Enova tilgang til en komplett, ferdigprodusert IT-plattformtjeneste som omhandler alt fra drift og overvåking av infrastruktur og forretningsapplikasjoner, til support av samtlige medarbeidere.

For oss i Enova har det vært viktig å få på plass en moderne og skalerbar IT-plattform som gjør oss i stand til å realisere det store potensialet som ligger i digitalisering og bedre utnyttelse av IT. Intility oppfyller våre krav og gir oss plattformen vi trenger for å møte morgendagens IT-utfordringer og -muligheter 

Per Dybvik, IT-sjef i Enova. 

Intility har over en lengre periode fått en stadig sterkere tilstedeværelse i Trondheimsregionen. Selskapet etablerte nylig et avdelingskontor på Lerkendal for tettere oppfølging av den økende kundebasen i byen, som allerede består av selskaper som BDO, Statens Jernbanetilsyn, Link Arkitektur med flere.

Vi er veldig glade for å bli valgt etter en grundig prosess og skal i årene som kommer sikre at Enova får de beste forutsetninger for å realisere mulighetene som digitalisering gir. For Intility handler det også om å bidra slik at Enova sine interne IT-ressurser får frigjort mer tid til å fokusere på å utvikle IT tettere opp imot kjernevirksomheten

Andreas Hisdal, adm. dir. i Intility. 

For mer informasjon, kontakt:

Enova: IT-sjef, Per Dybvik, tlf. 90 56 00 68

Intility: Adm. Dir., Andreas Hisdal, tlf.  907 28 112

Om Enova:
Enova er et statlig selskap som skal drive fram miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Målet er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og selskapet samarbeider med både privat næringsliv og offentlig virksomheter.  Enova består av over 80 høyt kvalifiserte ansatte og har hovedkontor i Trondheim.

Les mer om Enova her.

Intility Partner EcoSystem