Plattformuppdatering

Intility lanserar Security Center

Intility lanserar säkerhetsportalen Security Center som en inkluderad tjänst för alla företag på Intility.

Intility Security Center (ISC) är utvecklat för att ge företag på Intility insikt i sin egen säkerhetsplattform och tillhörande säkerhetstjänster.

ISC innehåller realtidsinformation om brandväggsregler, sårbarheter, nätverkssegmentering och aktiverade säkerhetsalternativ. Ett dokumentbibliotek med compliance- och styrningsdokument, inklusive Intilitys årliga ISAE 3402 och 3000 typ II-rapporter, finns tillgängligt för nedladdning. Intility Security Center har också en nyhetsfeed där uppdateringar, nyheter och utvärderingar inom säkerhetsområdet löpande publiceras.

Intility Security Center uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

Intility Partner EcoSystem