Lösningen

En plattformstjänst som minskar komplexitet och fungerar som en katalysator för digitalisering

Intility är utvecklad för företag som vill använda IT för att bli bättre.

Driftstjänsten

En driftstjänst med helhetsansvar

Intility tar ett helhetsansvar för drift, från lokal infrastruktur, användare och enheter, till säkerhet och drift av affärskritiska applikationer och molntjänster. Insikt och kontroll över alla komponenter i plattformens värdekedja är en viktig förutsättning för att ta hand om allt från stabilitet och prestanda till säkerhet och utvecklingstakt i den egna IT-miljön.

Intility frigör tid så att företag kan lägga mer tid och resurser för att digitalisera sin kärnverksamhet.

Enheter

En komplett tjänst för drift och säkerhet för PC, Mac och mobila enheter. Tjänsten innehåller kontinuerliga uppdateringar, proaktiv felsökning och full livscykelhantering av alla enheter.

Användare

En plattformstjänst byggd för att ge varje medarbetare en säker och produktiv IT-vardag. En omfattande 24/7-supporttjänst ger användare hjälp, oavsett var och när de behöver det.

Edge Infrastructure

Ett driftsansvar för allt från kontorsinfrastruktur till edge computing och lokala produktionssystem (OT) med särskilt höga krav på säkerhet och tillgänglighet.

Nätverk

En fully managed och software defined nätverksplattform som sträcker sig från lokala nätverk hos kunder till centrala kärnnätverk och vidare ut till integrerade molnplattformar.

Identitet

Identitets- och åtkomsthantering tas om hand av en enterprise grade identitetsplattform som ger automatiserad multicloud-användarprovisionering och sömlös åtkomst till både interna och externa system och tjänster.

Säkerhet

Alla företag på Intility skyddas av en säkerhetsplattform och ett 24/7 Security Operation Center. Plattformen uppdateras kontinuerligt och ger skydd i ett hotlandskap i ständig förändring.

InCloud

En sovereign cloud-plattform för server- och containerbaserade arbetsbelastningar. Incloud är utvecklad med fokus på hantering, säkerhet, integration och förutsägbara kostnader.

Managed Azure

En standardiserad driftstjänst för arbetsbelastningar i Microsoft Azure. Tjänsten levereras på en färdigkonfigurerad driftsplattform som tar hand om säkerhet, compliance och helhetsdrift av multicloud IT-miljöer.
Plattformen

En komplett IT-plattform levererad som en tjänst

Intility är byggd på en färdigkonfigurerad multicloud IT-infrastruktur och driftsplattform som kontinuerligt uppdateras och vidareutvecklas för alla företag på Intility.

Intility är nära integrerad med offentliga molnplattformar och fungerar som en integrationshubb och primärplattform för allt mer distribuerade IT-miljöer.

Programvaran

Intility Platform Manager

Alla företag på Intility har tillgång till en ständigt växande portfölj av programvara som ger insikt och dokumentation om den egna IT-miljön, från lokal infrastruktur till affärskritiska applikationer och molntjänster. Programvaran utvecklas under namnet Platform Manager och är färdigintegrerad och innehåller data för varje företags IT-miljö från dag ett.

Platform Manager innehåller även automatiserade arbetsprocesser som förenklar och ökar säkerheten vid förvaltning av den egna IT-miljön.

Application Manager
Security Center
Identity Manager
Workplace Center
Sustainability Manager
Financials Manager
Monitoring Insight
Network Manager
Inventory Manager
Support

Support 24/7/365

Intility inkluderar 24/7-support och är single point of contact för alla kundens medarbetare. Tekniska resurser med kompetens om IT-miljön för varje företag stöds av avancerade support- och övervakningsverktyg som tillsammans gör att användare får effektiv hjälp, oavsett var och när de behöver det. Kundens egna IT-avdelningar stöds också genom direkt kontakt med specialiserade fackavdelningar i Intility, både i daglig drift och förvaltning av den egna IT-miljön.
Single Point of Contact

24/7-övervakning och hantering av händelser

Ett industrialiserat tillvägagångssätt för plattforms- och applikationsövervakning säkerställer transparens genom hela värdekedjan. Intilitys övervakningsplattform uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet som bidrar till att fler fel kan identifieras och hanteras innan de påverkar slutanvändare eller tjänstekvalitet.

Intility är single point of contact vid alla typer av fel och utför felsökning i samarbete med systemägare och tjänsteleverantörer som en inkluderad del av tjänsten.

Säkerhet

Säkerhet och compliance

En föränderlig hotbild kräver en säkerhetsarkitektur som kontinuerligt uppdateras och vidareutvecklas. Därför skyddas alla företag på Intility av en enterprise grade säkerhetsplattform, levererad som en tjänst.

Intility Security Operation Center (SOC) är en integrerad del av säkerhetsarbetet och uppdaterar kontinuerligt hotinformation, detekterar och hanterar säkerhetshändelser 24/7 i nära samarbete med ledande säkerhetsaktörer.

Säkerhetsplattformen stöds av en tjänst för informationssäkerhet och compliance. Det förenklar arbetet med att efterleva interna och externa revisioner genom att utfärda regelbundna revisionsrapporter till alla företag på Intility.

Security Operations Center

Intilitys Security Operation Center uppdaterar hotinformation, detekterar och hanterar säkerhetshändelser 24/7/365.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter för informationssäkerhet utfärdas årligen och förenklar arbetet med att efterleva interna och externa revisioner i den egna verksamheten.

Systemdrift

Applikationsdrift och DevOps

Applikationer på Intility tas om hand av en uppsättning tjänster och teknologier som tillsammans utgör en helhetslösning för applikationerna.

Dessa tjänster omfattar detaljerad 24/7-övervakning av applikationer, databaser och webbtjänster, integrerade lösningar för identitet, privilegierad åtkomsthantering, självbetjäning, hög tillgänglighet, kodkontroll och CI/CD.

Intility säkerställer hög kvalitet i arbetet med implementation, integration, dokumentation och kontinuerlig vidareutveckling av kundens applikationer på Intility oavsett utvecklingsmetodik och plattform.

Nätverk

Ett helhetligt nätverksansvar

Nätverk, levererat som en tjänst från Intility, tar ett helhetsansvar för etablering, drift, övervakning och livscykelhantering av varje företags molnbaserade nätverksplattform, integrationer med externa molntjänster samt kommunikationslinjer, mobil datakommunikation och lokala nätverk.

Intilitys nätverksplattform är fullt virtualiserad och mjukvarubaserad. Automatisering, mikrosegmentering och 24/7-övervakning och hantering av alla typer av fel på nätverket säkerställer stabilitet, skalbarhet och säkerhet genom hela nätverksleveransen.