Tjänster

Bekanta dig med några av Intilitys tjänster

Alla företag på Intility har tillgång till ett ekosystem av färdigintegrerade plattformstjänster.

InCloud

InCloud är en fullt hanterad suverän molnplattform för server- och containerbaserade arbetsbelastningar. InCloud är skyddad av en enterprise grade säkerhets- och compliance-plattform och är färdigintegrerad med IT-miljöerna för alla verksamheter på Intility.

Plattformen är utvecklad med särskilt fokus på konfiguration, förutsägbara kostnader, 24/7 övervakning och händelsehantering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan företag på ett säkert sätt använda ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, utan att behöva använda stora resurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderar övervakning, härdning, konfiguration och dokumentation där allt är skrivet som infrastrukturkod (IaC). Tjänsterna är integrerade mot Intilitys säkerhetsplattform och 24/7 driftcentral.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure är en komplett nätverks- och säkerhetslösning för kommersiella byggnader.

Lösningen tar hand om alla typer av nätverksbehov inom byggtekniska nät- och driftsanläggningar, produktionsnät för hyresgäster, nätverksintegrationer och offentliga nätverk för gäster i byggnaden.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får företaget mer tid att bygga och vidareutveckla egen mjukvara. Tjänsten är en färdigkonfigurerad och fullt hanterad utvecklarinfrastruktur som innehåller all funktionalitet företaget behöver för att utveckla säkra, moderna applikationer.

Intility Container Platform inkluderar drift av underliggande infrastruktur, support, händelsehantering, sårbarhetsmitigering och automatisk dokumentation, samt nära samarbete med certifierade Kubernetes-experter.

Intility SIM

Intility SIM är en mobilabonnemangstjänst som ger företaget en enklare och säkrare mobilvardag. Enklare eftersom man använder mindre tid på administration av datapaket, upprättande av nya abonnemang och löneavdrag. Säkrare för att all mobiltrafik skyddas av företagets nätverks- och säkerhetstjänst på Intility.

Tjänsten erbjuder en kontaktpunkt för IT och mobil, och inkluderar 24/7 support, app för kontroll och insikt, samt möjlighet för integration med Microsoft Teams och växellösningar.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms är en helhetslösning för stabila och användarvänliga mötesupplevelser. Den lokala infrastrukturen i rummen är fullt integrerad med den centrala IT-plattformen, vilket ger 24/7 övervakning och support.

Rummen hålls uppdaterade och välfungerande genom central administration och felsökning. Alla mötesrum är noggrant dokumenterade och är tillgängliga i företagens Workplace Center för kontroll och översikt över egna mötesrum.

InCloud

Incloud er en fully managed sovereign skyplattform for server- og kontainerbaserte arbeidslaster. InCloud er beskyttet av en enterprise grade sikkerhets- og compliance-plattform og er ferdig integrert med IT-miljøene til alle virksomheter på Intility.

Plattformen er utviklet med spesielt fokus på konfigurasjon, forutsigbare kostnader, 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering.

Managed Azure

Med Intility Managed Azure kan virksomheter på en sikker måte benytte ny teknologi i Azure som OpenAI, Logic Apps eller Azure Kubernetes Service, uten å måtte bruke store ressurser på infrastruktur.

Intility Managed Azure inkluderer overvåkning, herding, konfigurasjon og dokumentasjon der alt er skrevet som infrastrukturkode (IaC). Tjenestene er integrert mot Intilitys sikkerhetsplattform og 24/7 operasjonssentral.

Property Infrastructure

Intility Property Infrastructure er komplett nettverks- og sikkerhetsløsning for næringsbygg.

Løsningen ivaretar alle typer nettverksbehov innenfor bygningstekniske nett- og driftsanlegg, produksjonsnett for leietakere, nettverksintegrasjoner og offentlige nettverk for gjester i bygget.

Intility Container Platform

Med Intility Container Platform får virksomheten mer tid til å bygge og videreutvikle egen programvare. Tjenesten er en ferdig konfigurert og fully managed (utvikler)infrastruktur som inneholder all funksjonalitet virksomheten trenger for å utvikle sikre, moderne applikasjoner.

Intility Container Platform inkluderer drift av underliggende infrastruktur, support, hendelseshåndtering, sårbarhetsmitigering og automatisk dokumentasjon, i tillegg til tett samarbeid med sertifiserte Kubernetes-eksperter.

Intility SIM

Intility tilbyr et bredt utvalg av mobil-, data- og IoT-abonnementer som gjør det mulig for selskaper å få alle mobile enheter, samt mobilkommunikasjonen i seg selv, som en integrert og fully managed del av Intilitys ende-til-ende plattform.

Managed Meeting Rooms

Intility Managed Meeting Rooms er en ende-til-ende-løsning for stabile og brukervennlige møteopplevelser. Den lokale infrastrukturen i rommene er fullt ut integrert med den sentral IT-plattformen, som gir 24/7 overvåkning og support. Rommene holdes oppdaterte og velfungerende gjennom sentral administrasjon og feilsøking. Alle møterom er grundig dokumentert, og er tilgjengelig i selskapers Workplace Center for kontroll og oversikt over egne møterom.

Se några av våra referenskunder

Som kund hos Intility kan du välja mellan en rad tilläggstjänster, levererade färdigintegrerade med ditt företags IT-miljö.

Construction City — Norges största kontorsbyggnad

Construction City drivs av Intility Property Infrastructure, en helhetslösning för nätverk och säkerhet för alla digitala tjänster i byggnaden.

Property infrastructure

Space Norway — Ledande miljö inom norsk rymdindustri

Space Norway drivs på Intility Container Platform, en fullt hanterad suverän plattform för containerbaserade arbetsbelastningar.

Intility Container Platform

Property Infrastructure

Construction City — Norges största kontorsbyggnad

Construction City drivs av Intility Property Infrastructure, en helhetslösning för nätverk och säkerhet för alla digitala tjänster i byggnaden.

Intility Container Platform

Space Norway — Ledande miljö inom norsk rymdindustri

Space Norway drivs på Intility Container Platform, en fullt hanterad suverän plattform för containerbaserade arbetsbelastningar.