Nyheter

Intility blir medlem i UN Global Compact

Intility blir medlem i UN Global Compact, världens största företagsinitiativ för hållbarhet. UN Global Compact är FN:s organisation för hållbart näringsliv och består av över 12 000 företag och organisationer från över 160 länder.

UN Global Compact bygger på tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsliv, anti-korruption och miljö. Tillsammans med FN:s hållbarhetsmål ska principerna fungera vägledande för medlemsföretagen i deras arbete med hållbarhet. UN Global Compact har två huvudmål. Det första är att integrera principerna i företagens verksamhet över hela världen, och det andra är att främja aktiviteter och partnerskap som bidrar till att uppnå FN:s mål om hållbar utveckling.

Teknologiutveckling är en avgörande faktor för att skapa ett mer hållbart samhälle. Samtliga av FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till en framgångsrik digitalisering, både på makro- och mikronivå.

– Intility kommer att bidra till hållbar utveckling. Vi arbetar med att bygga en plattform som fungerar som en katalysator för företags digitalisering av sin kärnverksamhet. Detta är vårt viktigaste bidrag till hållbarhetsmålen, i nära samarbete med vårt partner-ekosystem och genom det inflytande vi har på företag som använder plattformen, säger Andreas Hisdal, VD för Intility.

På Intility ser vi arbetet med hållbarhet som en kontinuerlig process där vi alltid kan bli bättre. Intility kommer att följa UN Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande och rapportera årligen om FN:s hållbarhetsmål – både om vad som görs internt och gentemot våra kunder.

Medlemskapet i UN Global Compact kommer att stärka Intilitys arbete med hållbarhet och säkerställa öppenhet kring det arbete som görs och kommer att prioriteras i företaget framöver.

– Vi välkomnar Intility varmt som medlemmar. Det är bra att de ansluter sig till de tio principerna för ansvarsfullt företagande och vill öka sitt engagemang och arbete för hållbarhet inom företaget, säger Kim N. Gabrielli, VD för UN Global Compact Norge.

Vill ditt företag eller organisation bli medlem i UN Global Compact? Läs mer här.

Intility Partner EcoSystem