Nyheter

Intility blir medlem i UN Global Compact

Intility blir medlem i UN Global Compact, verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og består av mer enn 12.000 bedrifter og organisasjoner fra over 160 land.

UN Global Compact baserer seg på ti prinsipper for områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene være en rettesnor for medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft. UN Global Compact har to hovedmålsettinger. Det er å gjøre prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden, samt å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Teknologiutvikling er en avgjørende faktor for å skape et mer bærekraftig samfunn. Samtlige av FNs bærekraftsmål kan knyttes til en vellykket digitalisering, både på makro- og mikronivå.

Intility skal bidra til en bærekraftig utvikling. Vi drives av å bygge en plattform som fungerer som en katalysator for selskapers digitalisering av egen kjernevirksomhet. Dette er vårt viktigste bidrag til bærekraftsmålene, i tett samarbeid med vårt partner økosystem, og gjennom påvirkningen vi har på selskaper som benytter plattformen, sier Andreas Hisdal, CEO i Intility.

I Intility ser vi på arbeidet med bærekraft som en kontinuerlig prosess der vi alltid kan bli bedre. Intility skal følge UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og årlig rapportere på FNs bærekraftsmål – både på hva som gjøres internt og ut mot våre kunder.

Medlemskapet i UN Global Compact skal forsterke Intilitys arbeid med bærekraft, og sørge for mer åpenhet rundt arbeidet som blir gjort og skal prioriteres i selskapet fremover.

Vi ønsker Intility hjertelig velkomne som medlemmer. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

Ønsker din bedrift eller organisasjon å bli medlem av UN Global Compact? Les mer her.

Intility Partner EcoSystem