Nyheter

Elvia väljer Intility

Elvia, Norges största elnätsföretag efter sammanslagningen av Hafslund Nett och Eidsiva Nett, väljer Intilitys helhetslösning för hela sin IT-miljö.

Avtalet sträcker sig över fem år med möjlighet till tre ytterligare optionsår. Valet av Intility markerar slutet på en offentlig upphandlingsprocess som pågått under hela 2020.

Elvia etablerades den 1 januari 2020. Bolaget ägs helt av Eidsiva Energi och har cirka 820 anställda per 2020, med huvudkontor i Hamar. Elvia levererar el till 2 miljoner norrmän i 900 000 hushåll i Norge. Det sammanslagna bolaget har ett elnät som täcker ett område på över 50 000 kvadratkilometer, något större än Danmarks landyta.

Valet av Intility ingår i Elvias strategi att etablera en gemensam IT-plattform för företaget. Avtalet representerar en viktig del av Elvias arbete med att digitalisera sin kärnverksamhet.

– Den gröna omställningen och ytterligare elektrifiering ställer nya och höga krav på energisystemet och aktörerna. För att möta denna framtid är det avgörande för Elvia att förnya sig. På Elvia är vi helt övertygade om att digital industrialisering är nyckeln. För att lyckas med det är bra partners avgörande. Som företag har vi sökt efter en IT-partner med en industriell, standardiserad och modern approach till kärntjänsterna och som samtidigt har hög kompetens, flexibilitet och genomförandeförmåga inom de områden som är nya och affärskritiska för oss. Ett bra exempel på det sistnämnda är molnteknologin som vi vill bygga vidare på. Vi upplever Intility som en frisk fläkt inom denna del av IT-branschen och är helt övertygade om att vi har hittat rätt partner. Vi ser fram emot resan och samarbetet, säger Jon Andreas Pretorius, IT-direktör på Elvia.

Intility är en färdig plattformstjänst för multicloud IT-miljöer. Tjänsten används av över 600 företag på över 2 000 platser i Norge och resten av världen.

Intility fungerar som en digital grund och katalysator för företag som vill utnyttja teknologi för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft.

– Vi arbetar varje dag med att utveckla och förbättra Intility och bidra till att alla företag på plattformen har de bästa förutsättningarna för att förverkliga sina digitala ambitioner. Att Norges största elleverantör, med en stark inhouse-teknologimiljö, väljer Intility är en stor förtroendeförklaring för oss alla, säger Andreas Hisdal, VD för Intility.

Läs mer om Elvia.

Intility Partner EcoSystem