Nyheter

Intility uppdateras med en ny säkerhetstjänst för kontroll av misstänkta e-postmeddelanden

Intility uppdateras med säkerhetstjänsten MailRisk som en inkluderad tjänst för alla företag på plattformen.

MailRisk levereras i samarbete med det norska teknikföretaget Secure Practice och fungerar som ett ytterligare säkerhetstilltag och effektiviserar hanteringen av misstänkta e-postmeddelanden.

Verktyget underlättar för användarna att upptäcka, rapportera och hantera misstänkta e-postmeddelanden och möjliggör både automatisk och manuell återkoppling från Intilitys Security Operations Center (SOC) om hotnivån för analyserade e-postmeddelanden. Baserat på inrapporterade e-postmeddelanden utvärderar Intilitys SOC kontinuerligt lämpliga motåtgärder och förbättringar som implementeras för att öka skyddet mot denna typ av hot för alla kunder.

Läs mer om MailRisk.

Intility Partner EcoSystem