Nyheter

Elvia velger Intility

Elvia, Norges største nettselskap etter fusjonen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

Avtalen har en varighet på fem år, med tre ytterligere opsjonsår. Valget av Intility setter sluttpunkt for en offentlig anskaffelsesprosess som har pågått i hele 2020.

Elvia ble etablert den 1. januar 2020. Selskapet er heleid av Eidsiva Energi og har per 2020 ca. 820 ansatte med hovedkontor på Hamar. Elvia leverer strøm til 2 millioner nordmenn på 900,000 husstander i Norge. Det sammenslåtte selskapet har et strømnett som dekker et område på over 50,000 km2, litt større enn Danmark sitt landareal.   

Valget av Intility inngår i Elvia sin strategi om etablering av en felles IT-plattform for selskapet. Avtalen representerer et viktig ledd i Elvia sitt arbeid med digitalisering av egen kjernevirksomhet.  

Det grønne skiftet og ytterligere elektrifisering stiller nye og høye krav energisystemet og aktørene. For å møte denne fremtiden, i tillegg til økt effektivitet, er det avgjørende for Elvia å fornye seg. I Elvia er vi helt sikre på at en digital industrialisering er nøkkelen. For å lykkes med det er gode partnere helt avgjørende. Vi har som selskap søkt etter en IT-partner som har en industriell, standardisert og moderne tilnærming til kjernetjenestene, og som samtidig har høy kompetanse, fleksibilitet og gjennomføringskraft på de områdene som for oss er nye og forretningskritiske. Et godt eksempel på det siste er skyteknologien vi ønsker å legge til grunn for videre utvikling. Vi opplever Intility som et friskt pust i denne delen av IT bransjen, og er helt sikre på at vi har funnet den rette partneren. Vi gleder oss til reisen og samarbeidet, sier Jon Andreas Pretorius, IT-direktør i Elvia. 

Intility er en ferdig produsert plattformtjeneste for multicloud IT-miljøer. Tjenesten benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2000 lokasjoner i Norge og resten av verden.  

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft. 

Vi jobber hver dag med å utvikle og forbedre Intility og bidra til at alle selskaper på plattformen får de beste forutsetninger for å realisere sine digitale ambisjoner. Det at Norges største nettleverandør, med et sterkt inhouse teknologimiljø velger Intility, er en stor tillitserklæring for oss alle, sier Andreas Hisdal, daglig leder i Intility.  

Les mer om Elvia.

Intility Partner EcoSystem