Nyheter

Intility oppdateres med ny sikkerhetstjeneste for sjekk av mistenkelig epost

Intility oppdateres med sikkerhetstjenesten MailRisk som en inkludert tjeneste for alle selskaper på plattformen.

MailRisk leveres i samarbeid med det norske teknologiselskapet Secure Practice, og fungerer som et ytterligere sikkerhetstiltak og effektiviserer håndteringen av mistenkelige eposter.

Verktøyet gjør det enklere for brukere å avdekke, rapportere og håndtere mistenkelig e-post, og muliggjør både automatiske og manuelle tilbakemeldinger fra Intility Security Operations Center (SOC) om «farenivået» på analyserte eposter. Basert på innmeldte og rapporterte e-poster vurderer Intility SOC kontinuerlige hensiktsmessige mottiltak og forbedringer, som rulles ut og implementeres på tvers av alle kunder for økt beskyttelse mot denne type trusler.

Les mer om MailRisk.

Intility Partner EcoSystem