Nyheter

Trygderetten velger Intility

Trygderetten velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. 

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoners rett til trygdeytelser og pensjoner. 

I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. For rettslig prøving av Trygderettens kjennelse må stevning inngis til lagmannsretten.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Trygderetten.

Intility Partner EcoSystem