Nyheter

Hafslund Oslo Celsio velger Intility

Hafslund Oslo Celsio velger Intilitys plattformtjeneste.

Hafslund Oslo Celsio produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og områdekjøling i Stor-Oslo. Selskapet sørger for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre lokale, miljøvennlige ressurser for å produsere fornybar fjernvarme, kjøling og elektrisitet.

Hafslund Oslo Celsio er også i gang med å bygge karbonfangstanlegg på sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget vil bli det første av sitt slag med fullskala karbonfangst. Det vil være et stort og viktig bidrag til å nå Oslos ambisiøse klimamål. I tillegg vil teknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Prosjektet igangsettes i 2022 og skal stå ferdig i 2026.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Hafslund Oslo Celsio.

Intility Partner EcoSystem