Nyheter

Intility tillgängliggör databeräkningskraft till University of Washingtons program för simulering av proteiner

Intility tillhandahåller nu 2 terahertz processorkapacitet från våra datacenter till University of Washingtons distribuerade beräkningsprogram, Rosetta. Rosetta används bland annat för att skapa detaljerade modeller av SARS-CoV-2-viruset, vilket kommer vara till stor hjälp för utvecklingen av framtida vacciner och läkemedel.

Vi uppmanar därför andra företag med ledig processorkapacitet att bidra till detta program.

Se vilka andra företag som är med och bidra du med.

Virus tränger in i kroppen med hjälp av proteiner som reagerar med mänskliga celler. Typiskt för coronaviruset är att det är omgivet av spjutformade proteiner, vilket gör att det ser ut som om de är omgivna av en ”krona”. Om man har tillgång till en detaljerad 3D-modell av dessa proteiner är det möjligt att skapa läkemedel som utnyttjar svagheter i proteinstrukturen.

Proteinstrukturen bildar komplexa 3D-mönster som är för små för att kunna fotograferas med ett mikroskop. Lyckligtvis är det nu möjligt att simulera alla möjliga positioner som molekylerna kan ha och därmed också vilken form virusproteinet mest sannolikt har. För att kunna göra detta krävs enorma mängder databeräkningskraft, långt utöver vad universiteten själva har tillgång till. I samarbete med University of California, Berkeley, utvecklades därför denna programvara för att ge frivilliga möjlighet att bidra med ledig beräkningskraft.

Intility Partner EcoSystem