Nyheter

Digital Norway – Toppindustrisenteret velger Intility

Digital Norway – Toppindustrisenteret velger Intility for hele sitt IT-miljø.

Digital Norway – Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.

Toppindustrisenteret er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap som eies av 15 av Norges største virksomheter, bla. Kongsberg Gruppen, Telenor, Statoil, DNB og Ruter, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.

Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av mer enn 600 selskaper.

Les mer om Digital Norway – Toppindustrisenteret her.

Intility Partner EcoSystem