Nyheter

Apotekforeningen velger Intility

Apotekforeningen, bransjeorganisasjonen for apotekere i Norge og deres eiere, velger Intilitys IT-plattformtjeneste. Dette omfatter ansvar for hele IT-miljøet til Apotekforeningen, samt deres datterselskaper.

Med Intility får Apotekforeningen en komplett Workplace-as-a-Service-tjeneste og en skybasert IT-plattform for sine virksomhetskritiske systemer. Intility oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og skal understøtte Apotekforeningen i deres arbeid med videre digitalisering av egen virksomhet.

– For oss har det vært viktig å få på plass en komplett, moderne og skalerbar IT-plattform. Dette er et viktig fundament for å realisere det store potensialet som ligger i digitalisering og bedre utnyttelse av IT. Intility oppfyller våre krav og gir oss plattformen vi trenger for å møte morgendagens IT-utfordringer og -muligheter, sier Terje Wistner, Direktør for Teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

– Vi er veldig glade for at Apotekforeningen har valgt Intility for sitt IT-miljø. Vi ser frem til å bistå Apotekforeningen i deres arbeid med digitalisering og mer effektiv bruk av IT i egen virksomhet, sier administrerende direktør i Intility, Andreas Hisdal.

Om Apotekforeningen:

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlem av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsakelig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Apotekforeningen: Terje Wistner, Direktør Teknologi og e-helse i Apotekforeningen, tlf: 414 76 974

Intility: Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility, tlf: 907 28 112

Intility Partner EcoSystem