Plattformoppdatering

Intility-plattformen oppdateres med utvidet ISAE 3402 compliance-rapport for alle selskaper på Intility

Det gjennomføres løpende uavhengige revisjoner og sikkerhetstester av Intility-plattformen. Arbeidet sammenfattes i en årlig ISAE 3402 type II rapport, hvor revisjonsselskapet PwC kontrollerer og attesterer på Intilitys rutiner og informasjonssikkerhetsarbeid.

Årets ISAE-rapport tilgjengeliggjøres for alle selskaper på Intility som en inkludert tjeneste. Rapporten gir direkte revisjonsstøtte til alle selskaper og deres interne eller eksterne revisorer, blant annet ift. regnskapsrevisjon, SOX, Finanstilsynets IKT-forskrift, bokettersyn og personopplysningsloven/GDPR. Kravene til informasjonssikkerhet og compliance øker på tvers av alle typer bransjer og virksomheter.

Intility leverer tjenester til selskaper i strengt regulerte bransjer som er underlagt flere regulatoriske lovkrav. Intilitys ISAE 3402 type II rapport utvides stadig, og inkluderer i år en utvidelse av antallet kontroller sammenliknet med tidligere år. Rapporten gir en detaljert beskrivelse av prosesser, rutiner og tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjonen til hvert selskap.

Intility Partner EcoSystem