Plattformoppdatering

Salesforce integreres med Intility-plattformen

Intility inngår avtale med Salesforce, leverandør av verdens ledende CRM-system i skyen. Avtalen innebærer at Salesforce og Intilitys plattformer integreres for å gi alle selskaper på Intility tilgang til Salesforce som en sikker og integrert del av eget IT-miljø. 

Salesforce er verdens mest brukte CRM-tjeneste i skyen og har nær 150 000 kunder over hele verden. Plattformintegrasjonen innebærer blant annet automatisk oppretting og terminering av brukerkontoer og lisenser i Salesforce og single sign-on fra Intility-plattformen. Avtalen innebærer også at Intility som Salesforce partner er ansvarlig for oppsett og konfigurasjon og kontinuerlig tilpasning av Salesforce. 

Oppsummert gir samarbeidet flere fordeler for selskaper på Intility:

  • Direkte tilgang (single sign-on) til Salesforce
  • Automatisk etablering og terminering av brukerkontoer og lisenser
  • Ubegrenset support og rådgivning gjennom Intility Support og Application Services
  • Intility som single-point-of-contact for alle henvendelser tilknyttet Salesforce 
  • Tilgang til tjenester for applikasjonsovervåking i Salesforce 
Intility Partner EcoSystem