Plattformoppdatering

Intility implementerer Splunk

Fra og med 20. januar 2015 får alle selskaper på Intility-plattformen Splunk som en integrert del av sitt IT-miljø. Splunk er et avansert dataovervåknings- og analyseverktøy som implementeres som en del av den kontinuerlige utviklingen av Intility.

Analyse- og overvåkningsverktøyet er integrert med hele Intility-plattformen og overvåker mer enn 3000 servere. Splunk henter inn, lagrer og indekserer enorme mengder data for søk og analyse av informasjonen i sanntid. Dette innebærer at man for første gang kan bruke den enorme mengden logger som genereres i IT-systemer til storskala overvåkning, og samtidig hente ut verdifull informasjon ved hjelp av Big Data-funksjonalitet.

Intility benytter blant annet Splunk til å fange opp eventuelle driftsproblemer raskere enn tidligere, og i mange tilfeller avdekkes utfordringer før de skaper problemer for kunder. Ved å analysere for eksempel en Exchange-server over tid kan kapasitetsproblemer elimineres, ved å utvide eller oppgradere serveren før den skaper driftsproblemer. Slik overvåkning og analyse gir en unik innsikt i hva som foregår på plattformen, og bidrar til utviklingen av nye rutiner for analyse og retting av driftsproblemer.

Ved å integrere Splunk på Intility får alle kunder tilgang til ny og oppgradert funksjonalitet som en inkludert del av tjenesten.

Intility Partner EcoSystem