Plattformoppdatering

Intility oppdateres med ny Firewall & Threat Prevention

Fra og med 8.august 2015 får alle selskaper på Intility-plattformen Next-Generation Firewall som en integrert del av sitt IT-miljø. Den nye funksjonaliteten bygger på Palo Alto Firewalls og gjøres tilgjengelig som en del av den kontinuerlige utviklingen av Intility.

The Intility Next-Gen Firewall Service omfatter overvåking av nettverkstrafikk på applikasjonsnivå (Application Awareness og Deep Packet Inspection), i tillegg til filtrering på port- og protokoll-nivå. Tjenesten består av en indre og en ytre sikkerhetsbarriere. Indre sikkerhetsbarriere inneholder funksjoner for nettverkskontroll som regulerer informasjonsflyt mellom eksternt nettverk og kundens sikre sone. Den ytre sikkerhetsbarrieren sikrer kunden mot internett. Intility Next-Gen Firewall er integrert med Intility Active Directory, som innebærer at regelsett kan differensieres og tilpasses helt ned på gruppe- og brukernivå.

Intility Next-Gen Firewall omfatter følgende sikkerhetsfunksjonalitet:

  • Virus/malware-scan av nettverkstrafikken
  • SSL and SSH interception
  • Website filtering
  • QoS/bandwidth management

Ved å integrere Next-Generation Firewall på Intility får alle kunder tilgang til ny og oppgradert funksjonalitet som en inkludert del av tjenesten.

Intility Partner EcoSystem