Nyheter

Hafslund Oslo Celsio väljer Intility

Hafslund Oslo Celsio väljer Intilitys plattformstjänst.

Hafslund Oslo Celsio producerar och distribuerar förnybar fjärrvärme och -kyla i Stor-Oslo. Företaget ansvarar för säker och miljövänlig avfallshantering av avfall som inte kan, eller bör, materialåtervinnas och återvinner energi från avfall och andra lokala, miljövänliga resurser för att producera förnybar fjärrvärme, kyla och elektricitet.

Hafslund Oslo Celsio är också i färd med att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning vid sin avfallsförbränningsanläggning i Klemetsrud. Anläggningen kommer att vara den första i sitt slag med fullskalig koldioxidavskiljning. Det kommer att vara ett stort och viktigt bidrag för att nå Oslos ambitiösa klimatmål. Dessutom kan tekniken kopieras till liknande anläggningar över hela världen. Projektet påbörjas 2022 och förväntas vara klart 2026.

Intility är en plattformstjänst som används av över 600 företag på över 2 500 platser i Norge och resten av världen. Intility består av en industrialiserad IT-infrastruktur och en multicloud-driftsplattform som tar ett helhetsansvar för allt från användare och infrastruktur på varje plats, till säkerhet och daglig drift av molnbaserade applikationer och system.

Intility fungerar som en digital grund och katalysator för företag som vill utnyttja teknologi för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft.

Läs mer om Hafslund Oslo Celsio.

Intility Partner EcoSystem