Karriere

Hva sier de som jobber i Intility?

Født: 1996

Bakgrunn: Sivilingeniør Industriell Kjemi og bioteknologi, NTNU

Ansatt siden: 2022

“I Intility møter du et bredt spekter av ulike bakgrunner og roller, noe som er med på å skape et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.”

Jr. Project Manager

Vilde Teksum

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Jr. Project Manager i Network Security and Operation Center. Vi er en avdeling som jobber operativt med nettverksrelatert support og hendelseshåndtering. Arbeidsdagen styres i stor grad etter kundenes behov, og selv om kalenderen er åpen når jeg kommer om morgenen fylles den raskt opp. Jeg jobber tett med teknikere og andre avdelinger i Intility, og dette skaper en variert og sosial arbeidshverdag.

Min avdeling jobber også med nettverkssikkerhet. Her jobber vi med utvikling og testing av nye tjenester, samt implementering hos våre kunder. I Intility vil du jobbe med dyktige mennesker som arbeider med den nyeste teknologien for å sammen skape en verdensledende plattform.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg studerte Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim, og gikk rett ut i jobb som syntesekjemiker. Selv om jeg hadde en interesse for teknologi fra tidligere, hadde jeg lite kunnskap om IT da jeg startet i Intility, spesielt innenfor nettverk. Fra første arbeidsdag har jeg utelukkende blitt møtt av hjelpsomme kollegaer som mer enn gjerne deler sin kunnskap. Det er gode muligheter for læring og utvikling, og så lenge nysgjerrigheten og interessen er der, vil du lære det du trenger for en karriere i Intility.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

I Intility møter du et bredt spekter av ulike bakgrunner og roller, noe som er med på å skape et mangfoldig og godt arbeidsmiljø. Det er en sosial arbeidshverdag med mye humor og mange gode samtaler. I en bedrift i kontinuerlig utvikling er det stadig behov for ny kunnskap og flere ressurser. Dette gir muligheter for å forme sin egen karrierevei og arbeide innenfor de områdene man selv ønsker.

Jr Project Manager

Vilde Teksum

Født: 1996

Bakgrunn: Sivilingeniør Industriell Kjemi og bioteknologi, NTNU

Ansatt siden: 2022

“I Intility møter du et bredt spekter av ulike bakgrunner og roller, noe som er med på å skape et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Jr. Project Manager i Network Security and Operation Center. Vi er en avdeling som jobber operativt med nettverksrelatert support og hendelseshåndtering. Arbeidsdagen styres i stor grad etter kundenes behov, og selv om kalenderen er åpen når jeg kommer om morgenen fylles den raskt opp. Jeg jobber tett med teknikere og andre avdelinger i Intility, og dette skaper en variert og sosial arbeidshverdag.

Min avdeling jobber også med nettverkssikkerhet. Her jobber vi med utvikling og testing av nye tjenester, samt implementering hos våre kunder. I Intility vil du jobbe med dyktige mennesker som arbeider med den nyeste teknologien for å sammen skape en verdensledende plattform.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg studerte Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim, og gikk rett ut i jobb som syntesekjemiker. Selv om jeg hadde en interesse for teknologi fra tidligere, hadde jeg lite kunnskap om IT da jeg startet i Intility, spesielt innenfor nettverk. Fra første arbeidsdag har jeg utelukkende blitt møtt av hjelpsomme kollegaer som mer enn gjerne deler sin kunnskap. Det er gode muligheter for læring og utvikling, og så lenge nysgjerrigheten og interessen er der, vil du lære det du trenger for en karriere i Intility.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

I Intility møter du et bredt spekter av ulike bakgrunner og roller, noe som er med på å skape et mangfoldig og godt arbeidsmiljø. Det er en sosial arbeidshverdag med mye humor og mange gode samtaler. I en bedrift i kontinuerlig utvikling er det stadig behov for ny kunnskap og flere ressurser. Dette gir muligheter for å forme sin egen karrierevei og arbeide innenfor de områdene man selv ønsker.

Født: 1992

Bakgrunn: Fagbrev dataelektronikk

Ansatt siden: 2012

“Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen.”

Senior System Architect

Per Kristian Parken

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Senior System Architect i Application Services. Min jobb går ut på å planlegge, koordinere og utføre overgangen for nye kunder fra eksisterende driftsmiljø og over på Intilitys plattform. Min rolle er å være det tekniske bindeleddet mellom tredjeparter, interne tekniske ressurser og kunden, i en prosjektfase.

I tillegg er det mitt ansvar å forme plattformen kunden migreres over til, slik at kundenes arbeidsverktøy fungerer best mulig, om dette gjelder spesifikasjoner på servere, oppgraderinger eller sikkerhet. En arbeidsdag for meg er aldri lik. For meg er dette drømmejobben, da den balanserer perfekt mellom kundekontakt og tekniske utfordringer.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg begynte som lærling i Workplace Technologies sommeren 2012, hvor jeg jobbet med oppsett av klienter. Etter kort tid fikk jeg også ansvaret for oppsett av mobile enheter. Vinteren 2013 tok jeg over ansvaret for oppsett av alle servere i Intility og jobbet utelukkende med dette i et års tid. Deretter ble jeg teamleder for On-site-teamet. Senere ble jeg teknisk leder for avdelingen, og var ansvarlig for den daglige driften og oppfølgingen av on-site og repair teamene. Vinteren 2015/2016 trådte jeg inn i rollen jeg har i dag, som Technical Project Manager i Digital Advisory.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen. Dette dyrkes for eksempel ved interne sesjoner hvor det presenteres verktøy som andre avdelinger bruker. Det at man hele tiden vet hva kollegaene holder på med gjør at man får et veldig godt bilde av hvor man skal hente nødvendig informasjon. Om man lurer på noe som ikke er innenfor sine arbeidsoppgaver eller fagfelt, er det aldri noen som sier nei og man får også gjerne en innføring i det man lurer på. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag siden jeg begynte.
Senior System Architect

Per Kristian Parken

Født: 1992

Bakgrunn: Fagbrev dataelektronikk

Ansatt siden: 2012

“Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Senior System Architect i Application Services. Min jobb går ut på å planlegge, koordinere og utføre overgangen for nye kunder fra eksisterende driftsmiljø og over på Intilitys plattform. Min rolle er å være det tekniske bindeleddet mellom tredjeparter, interne tekniske ressurser og kunden, i en prosjektfase.

I tillegg er det mitt ansvar å forme plattformen kunden migreres over til, slik at kundenes arbeidsverktøy fungerer best mulig, om dette gjelder spesifikasjoner på servere, oppgraderinger eller sikkerhet. En arbeidsdag for meg er aldri lik. For meg er dette drømmejobben, da den balanserer perfekt mellom kundekontakt og tekniske utfordringer.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg begynte som lærling i Workplace Technologies sommeren 2012, hvor jeg jobbet med oppsett av klienter. Etter kort tid fikk jeg også ansvaret for oppsett av mobile enheter. Vinteren 2013 tok jeg over ansvaret for oppsett av alle servere i Intility og jobbet utelukkende med dette i et års tid. Deretter ble jeg teamleder for On-site-teamet. Senere ble jeg teknisk leder for avdelingen, og var ansvarlig for den daglige driften og oppfølgingen av on-site og repair teamene. Vinteren 2015/2016 trådte jeg inn i rollen jeg har i dag, som Technical Project Manager i Digital Advisory.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen. Dette dyrkes for eksempel ved interne sesjoner hvor det presenteres verktøy som andre avdelinger bruker. Det at man hele tiden vet hva kollegaene holder på med gjør at man får et veldig godt bilde av hvor man skal hente nødvendig informasjon. Om man lurer på noe som ikke er innenfor sine arbeidsoppgaver eller fagfelt, er det aldri noen som sier nei og man får også gjerne en innføring i det man lurer på. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag siden jeg begynte.

Født: 1994

Bakgrunn: Bachelorgrad i IT og informasjonssystemer, UiA

Ansatt siden: 2017

“Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere.”

Developer

Linda Tran

Hva jobber du med?

Jeg jobber som utvikler i Portal & User Experience. I denne avdelingen vedlikeholder, utvikler og videreutvikler vi nye systemer, både mot kunder og internt. I min stilling jobber jeg både med front-end og back-end, men med størst fokus på front-end. Programmeringsspråkene jeg jobber med er C# og JavaScript.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk arbeidsdag som utvikler i Intility varierer fra dag til dag. Som utvikler i Intility jobber man vanligvis med ett eller flere prosjekter, som kan variere i størrelse og antall utviklere. Prosjektene er utfordrende og gjør at man får videreutvikle egen kompetanse.

Mye av tiden min går naturligvis med til å programmere. I tillegg består arbeidsdagen av mye samarbeid med kollegaer som trenger bistand på rene tekniske spørsmål, men også tips og råd til hvordan prosesser kan effektiviseres ved hjelp av automasjon.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere. Her har man muligheten til å videreutvikle seg i den retningen man selv ønsker, enten om det er front–end eller back–end. Man får i tillegg muligheten til å delta på relevante konferanser.

Intility har et godt arbeidsmiljø som gjør det enkelt å snakke med hverandre om faglige og ikke-faglige temaer. Helt siden dag én har jeg gledet meg til å komme på jobb. Det å være en del av et firma i sterk vekst er en fantastisk følelse og noe jeg er stolt over.

Developer

Linda Tran

Født: 1994

Bakgrunn: Bachelorgrad i IT og informasjonssystemer, UiA

Ansatt siden: 2017

“Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som utvikler i Portal & User Experience. I denne avdelingen vedlikeholder, utvikler og videreutvikler vi nye systemer, både mot kunder og internt. I min stilling jobber jeg både med front-end og back-end, men med størst fokus på front-end. Programmeringsspråkene jeg jobber med er C# og JavaScript.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk arbeidsdag som utvikler i Intility varierer fra dag til dag. Som utvikler i Intility jobber man vanligvis med ett eller flere prosjekter, som kan variere i størrelse og antall utviklere. Prosjektene er utfordrende og gjør at man får videreutvikle egen kompetanse.

Mye av tiden min går naturligvis med til å programmere. I tillegg består arbeidsdagen av mye samarbeid med kollegaer som trenger bistand på rene tekniske spørsmål, men også tips og råd til hvordan prosesser kan effektiviseres ved hjelp av automasjon.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere. Her har man muligheten til å videreutvikle seg i den retningen man selv ønsker, enten om det er front–end eller back–end. Man får i tillegg muligheten til å delta på relevante konferanser.

Intility har et godt arbeidsmiljø som gjør det enkelt å snakke med hverandre om faglige og ikke-faglige temaer. Helt siden dag én har jeg gledet meg til å komme på jobb. Det å være en del av et firma i sterk vekst er en fantastisk følelse og noe jeg er stolt over.

Født: 1993

Bakgrunn: Mastergrad i Nettverk og systemadministrasjon, UiO

Ansatt siden: 2018

"Intility har gitt meg mulighet til å fordype meg i det jeg brenner for også utenfor min rolle, slik som sikkerhet, kunnskapsdeling gjennom ulike presentasjoner og meetups både internt og eksternt, engineering-bloggen vår og open source-arbeid."

LEad Network Automation Engineer

Jonas Krüger Svensson

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Lead Network Automation Engineer i Nettverksavdelingen til Intility. Nettverksavdelingen setter opp og drifter nettverk i alle deler av plattformen vår – alt fra nettverket på datasentrene våre, VPN, fysiske fiberlinjer, integrasjoner med public cloud, og lokalt nettverk ute hos kundene våre.

Teamet jeg jobber på heter Network Services Automation, og målet vårt er å forenkle hverdagen til nettverksingeniørene og brukerne våre, ved å automatisere oppgaver og lage verktøy som gjør jobben deres enklere og bedre. Vi er en god gjeng med utviklere, som jobber tett med teamets UX Designer og Product Manager.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Jeg har mange hatter, men mitt hovedansvar er å fungere som en teknisk rådgiver og sørge for at utviklerne i avdelingen tar gode tekniske valg på produktene vi lager. For å ta gode tekniske valg bruker jeg mye tid på å teste ut og holde meg og teamet oppdatert på ny teknologi, spesielt rettet mot kode og nettverk.

Jeg jobber også som backend-utvikler, og har det best når jeg utvikler mot kritisk infrastruktur, hvor problemene er komplekse og har høye krav til korrekthet og sikkerhet.

Hvordan har din “vei” i Intility vært?

Jeg begynte rett etter endt mastergrad og ble ansatt som System Engineer inn i automation-teamet for å hjelpe med scripting og videreutvikling av et Python-prosjekt. Jeg skulle egentlig rotere til en annen avdeling etter hvert, men fant fort ut at jeg hørte hjemme på nettverk. Nå fem år senere har vi vokst til et stort tverrfaglig team.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det at vi lager en stor, kompleks og tverrfaglig plattform. Det betyr problemstillinger som må løses på tvers av fagområder, sammen. Intility har gitt meg mulighet til å fordype meg i det jeg brenner for også utenfor min rolle, slik som sikkerhet, kunnskapsdeling gjennom ulike presentasjoner og meetups både internt og eksternt, engineering-bloggen vår og open source-arbeid. Jeg sier ofte at jeg har funnet min flamme i Intility, og jeg er ikke alene – mine kollegaer brenner for det de driver med. Det er motiverende, og vi pusher hverandre til å bli bedre.

Senior Network & Automation Architect

Jonas Krüger Svensson

Født: 1993

Bakgrunn: Mastergrad i Nettverk og systemadministrasjon, UiO

Ansatt siden: 2018

"Intility har gitt meg mulighet til å fordype meg i det jeg brenner for også utenfor min rolle, slik som sikkerhet, kunnskapsdeling gjennom ulike presentasjoner og meetups både internt og eksternt, engineering-bloggen vår og open source-arbeid.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Lead Network Automation Engineer i Nettverksavdelingen til Intility. Nettverksavdelingen setter opp og drifter nettverk i alle deler av plattformen vår – alt fra nettverket på datasentrene våre, VPN, fysiske fiberlinjer, integrasjoner med public cloud, og lokalt nettverk ute hos kundene våre.

Teamet jeg jobber på heter Network Services Automation, og målet vårt er å forenkle hverdagen til nettverksingeniørene og brukerne våre, ved å automatisere oppgaver og lage verktøy som gjør jobben deres enklere og bedre. Vi er en god gjeng med utviklere, som jobber tett med teamets UX Designer og Product Manager.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Jeg har mange hatter, men mitt hovedansvar er å fungere som en teknisk rådgiver og sørge for at utviklerne i avdelingen tar gode tekniske valg på produktene vi lager. For å ta gode tekniske valg bruker jeg mye tid på å teste ut og holde meg og teamet oppdatert på ny teknologi, spesielt rettet mot kode og nettverk.

Jeg jobber også som backend-utvikler, og har det best når jeg utvikler mot kritisk infrastruktur, hvor problemene er komplekse og har høye krav til korrekthet og sikkerhet.

Hvordan har din “vei” i Intility vært?

Jeg begynte rett etter endt mastergrad og ble ansatt som System Engineer inn i automation-teamet for å hjelpe med scripting og videreutvikling av et Python-prosjekt. Jeg skulle egentlig rotere til en annen avdeling etter hvert, men fant fort ut at jeg hørte hjemme på nettverk. Nå fem år senere har vi vokst til et stort tverrfaglig team.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det at vi lager en stor, kompleks og tverrfaglig plattform. Det betyr problemstillinger som må løses på tvers av fagområder, sammen. Intility har gitt meg mulighet til å fordype meg i det jeg brenner for også utenfor min rolle, slik som sikkerhet, kunnskapsdeling gjennom ulike presentasjoner og meetups både internt og eksternt, engineering-bloggen vår og open source-arbeid. Jeg sier ofte at jeg har funnet min flamme i Intility, og jeg er ikke alene – mine kollegaer brenner for det de driver med. Det er motiverende, og vi pusher hverandre til å bli bedre.

Født: 1994

Bakgrunn: Sivilingeniør, Fysikk og Matematikk, NTNU

Ansatt siden: 2017

“Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø.”

Head of Data Science

Hans Olav Vogt Myklebust

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Data Scientist i vår Data Science-avdeling. Vi har mange forskjellige datakilder som gir informasjon om hvordan brukere opplever vår plattform, og ønsker å få innsikt i disse dataene for å kunne levere en enda bedre opplevelse til våre kunder. Mye av jobben består derfor av å behandle, analysere og visualisere data.

Jeg jobber også med å utforske nye produkter relatert til Data Science, som på sikt kan bli en del av Intility-plattformen. Eksempler på dette er RPA-verktøy og vår High Performance VDI som vi ønsker å tilby kunder som vil drive med high performance computing med GPU.

Hvordan har din vei i Intility vært?

Jeg startet som Summer Intern sommeren før mitt siste år på mastergraden. Jeg jobbet da i Cloud Infrastructure hvor jeg analyserte performance data fra virtuelle maskiner på våre datasentre. Da jeg kom tilbake til Intility etter endt utdanning startet jeg som Data Scientist.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er mange ting som gjør at jeg trives i Intility. Det at vi er et selskap i sterk vekst gir rom for faglige utfordringer, for eksempel ved å utforske nye produkter og tjenester vi kan tilby våre kunder. Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø. Det er enkelt å spørre om hjelp og du blir hjulpet fremover av dine kolleger. Dette gjør at man lærer utrolig mye og blir kjent med mange flotte mennesker.

Head of Data Science

Hans Olav Vogt Myklebust

Født: 1994

Bakgrunn: Sivilingeniør, Fysikk og Matematikk, NTNU

Ansatt siden: 2017

“Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Data Scientist i vår Data Science-avdeling. Vi har mange forskjellige datakilder som gir informasjon om hvordan brukere opplever vår plattform, og ønsker å få innsikt i disse dataene for å kunne levere en enda bedre opplevelse til våre kunder. Mye av jobben består derfor av å behandle, analysere og visualisere data.

Jeg jobber også med å utforske nye produkter relatert til Data Science, som på sikt kan bli en del av Intility-plattformen. Eksempler på dette er RPA-verktøy og vår High Performance VDI som vi ønsker å tilby kunder som vil drive med high performance computing med GPU.

Hvordan har din vei i Intility vært?

Jeg startet som Summer Intern sommeren før mitt siste år på mastergraden. Jeg jobbet da i Cloud Infrastructure hvor jeg analyserte performance data fra virtuelle maskiner på våre datasentre. Da jeg kom tilbake til Intility etter endt utdanning startet jeg som Data Scientist.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er mange ting som gjør at jeg trives i Intility. Det at vi er et selskap i sterk vekst gir rom for faglige utfordringer, for eksempel ved å utforske nye produkter og tjenester vi kan tilby våre kunder. Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø. Det er enkelt å spørre om hjelp og du blir hjulpet fremover av dine kolleger. Dette gjør at man lærer utrolig mye og blir kjent med mange flotte mennesker.