Nyheter

Direktoratet for mineralforvaltning velger Intility

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Dirketoratet holder til i Trondheim, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om DMF.

Intility Partner EcoSystem