Nyheter

Direktoratet for mineralforvaltning väljer Intility

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) väljer Intilitys plattformstjänst för hela sin IT-miljö.

DMF förvaltar den norska minerallagen och Bergverksordningen för Svalbard och lyder under Närings- och fiskeridepartementet. Direktoratet har sitt säte i Trondheim och är statens centrala myndighet för förvaltning och utnyttjande av mineralresurserna i Norge.

Intility är en plattformstjänst som används av över 600 företag på över 2 500 platser i Norge och resten av världen. Intility består av en industrialiserad IT-infrastruktur och en multicloud-driftsplattform som tar ett helhetsansvar för allt från användare och infrastruktur på varje plats, till säkerhet och daglig drift av molnbaserade applikationer och system.

Intility fungerar som en digital grund och katalysator för företag som vill utnyttja teknologi för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft.

Läs mer om DMF.

Intility Partner EcoSystem