Nyheter

Mantena velger Intility

Mantena velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt nordiske IT-miljø.

Mantena AS er et kommersielt selskap med virksomhet innenfor vedlikehold av jernbanemateriell og skinnegående kjøretøy i Norge og Sverige. Selskapet eies direkte av Samferdselsdepartementet. Den norske delen av selskapet har kunder som Vy, Flytoget, Go-Ahead, CargoNET og BaneNor. Den svenske delen, Mantena AB, har SJ som største kunde.

Selskapet har virksomhet på rundt 20 lokasjoner i Norge og i overkant av 1000 ansatte.

Intility er en ferdig produsert plattformtjeneste for multicloud IT-miljøer. Tjenesten benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2000 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intilitys målsetning er å fungere som en katalysator for selskaper som vil utnytte kraften i teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Mantena.

Intility Partner EcoSystem