Nyheter

Medietilsynet velger Intility

Medietilsynet velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. 

Medietilsynet iverksetter lover og vedtak for Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartmentet innenfor områdene mediemangfold og kritisk medieforståelse. Selskapet ble opprettet i 2005, og jobber primært med å føre tilsyn med allmennkringskastingsvilkårene, reklame og sponsing og beskyttelse av barn og unge. Medietilsynet jobber også for at alle skal ha tilgang til et variert tv- og radiotilbud, samt et bredt utvalg av ulike aviser over hele landet. 

Intility er en ferdigprodusert multi-cloudplattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2000 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intilitys ferdig produserte plattformtjeneste vil ivareta et ende-til-ende ansvar for hele Medietilsynet sitt IT-miljø – alt fra sentrale skytjenester til lokal infrastruktur og klienter. Intilitys målsetning er å fungere som en katalysator for selskaper som vil utnytte kraften i teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft. 

Les mer om Medietilsynet.

Intility Partner EcoSystem