Nyheter

Advokatfirmaet Haavind velger Intility

Haavind, et av Norges ledende advokatfirmaer, velger Intility for hele sitt IT-miljø.

Med Intility får Haavind en komplett Workplace-as-a-Service-tjeneste og en skybasert IT-plattform for sine virksomhetskritiske systemer. Intility oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og skal understøtte Haavind i deres arbeid med å digitalisere egen virksomhet.

Intility inkluderer et stadig økende antall integrerte skytjenester som Azure, Office 365 og Amazon Web Services.

– Etter en omfattende prosess falt vårt valg på Intility og deres IT-plattformtjeneste. For oss har det vært viktig å få på plass en fremtidsrettet løsning som tar et helhetlig ansvar for vårt IT-miljø, slik at vi kan fokusere på digitalisering og bruken av digitale løsninger. Det har også vært avgjørende at kravene til informasjonssikkerhet og compliance blir ivaretatt, sier Barbro H. Johansen, IKT-leder i Haavind.

– Vi er veldig glade over at Haavind har valgt Intility for sitt IT-miljø. En velfungerende IT-plattform blir stadig viktigere for å oppnå en effektiv IT-hverdag for medarbeiderne og i arbeidet med digitalisering av egen virksomhet. Vår jobb blir å sikre at Intility gir Haavind de beste forutsetningene for å utnytte mulighetene med IT i egen virksomhet, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Om Haavind
Haavind er et av Norges ledende advokatfirmaer, med over 100 advokater – samtlige lokalisert i Bygdøy allé 2 i Oslo. Haavind er et fullservice advokatfirma og har flere av de største selskapene i Norge, samt statlige og kommunale foretak som faste kunder. Deres mål er å skape merverdi for kundene gjennom å tilby juridiske råd av høyeste kvalitet kombinert med solid bransjekunnskap. Firmaet er kjent for sin kompetanse innen arbeidsliv, entreprise, offshore, eiendom, energi og teknologi samt tvisteløsning og M&A

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Haavind: IKT-leder Barbro H. Johansen, tlf: 905 43 223
Intility: Adm. dir. Andreas Hisdal, tlf: 907 28 112

Intility Partner EcoSystem