Nyheter

Vertikal Helse velger Intility

Vertikal Helse, Norges ledende leverandør av helseforsikring med en markedsandel på 32% og den største private innkjøperen av helsetjenester, velger Intilitys IT-plattformtjeneste for sitt IT-miljø. Kontrakten har en verdi på i overkant av 5 millioner kroner.

Vertikal Helse leverer, i tillegg til helseforsikring, medisinsk rådgivning og formidling av helsetjenester og selger tannforsikring og HMS-tjenester. Selskapet er underlagt et strengt regelverk, både fra Helsevesenet, Datatilsynet og Finanstilsynet.

Ved å velge Intility får Vertikal Helse tilgang til en komplett Workplace-as-a-Service-tjeneste og en IT-plattform for virksomhetskritiske systemer. Intility er videre en plattform for selskaper som ønsker å digitalisere egen kjernevirksomhet.

– Valget vårt falt på Intility, da vi hadde behov for en mer helhetlig IT-leveranse. Fokus på brukeropplevelse, tilstedeværelse i Stockholm, best practice og en skreddersydd sikkerhetsløsning som tar hensyn til alle relevante krav og retningslinjer var videre avgjørende i valget. Vi ser frem til en ny IT-hverdag på Intility-plattformen, sier Karl Fredrik van der Lagen-Larsen, økonomidirektør i Vertikal Helse.

– Vi er veldig glade for at Vertikal Helse har valgt Intility og vi ser frem til samarbeidet i årene som kommer. Vi er opptatt av å levere en sikker og velfungerende IT-plattform og gi Vertikal Helse de beste forutsetninger for å utnytte IT i sin virksomhet i årene som kommer, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Om Vertikal Helse

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Selskapet kjenner helsevesenet og formidler helsetjenester til private, bedrifter og organisasjoner. Deres visjon er å bidra til et bedre helse-Norge ved å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle. Vertikal Helse har kontorer i Oslo, Sandnes og Stockholm, og eies av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

For mer Informasjon, vennligst kontakt:

Karl Fredrik van der Lagen-Larsen, økonomidirektør i Vertikal Helse, tlf. 99 01 25 80  

Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility, tlf. 907 28 112

Intility Partner EcoSystem